K vytažení

V této rubrice najdete materiály, které jsou určeny nejen pro vás, ale jsou vhodné i pro výuku ve škole.
Film Tajemství vody aneb Cesta vody k lidem a zase zpět do řeky vysvětluje koloběh vody ve vodárenství. Upozorňuje na to, jak složitý je proces úpravy pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod. K němu patří také pracovní listy, jejichž smyslem je rozšířit si informace z filmu. Také obrázek Koloběh vodárenství vám může při vyplňování pracovních listů pomoci.
I starší čísla časopisů obsahují mnoho zajímavých informací a příběh kapky neboli Pavel Vašek Kapka odhalují tajemství vody je komiks, který dětskou formou vysvětluje jednotlivé fáze vodárenského procesu.