Kronika

Návštěva Vodního domu byla zajímavá pro děti i dospělé

Zájem o návštěvu Vodního domu na Želivce v sobotu 21. května 2016 byl velký. Místa v autobusu byla zaplněna během několika dnů, takže někteří se do autobusu bohužel nedostali.

Do expozice Vodního domu návštěvníci vchází tunelem. Představuje štolový přivaděč vody z úpravny vody Želivka, který přepravuje pitnou vodu do Prahy. Děti si prohlédly vodní organismy pod mikroskopem, seznámily se s vodními rostlinami a živočichy, ochutnaly různé druhy vody. V atriu se jim líbily umělé vodní toky, které ovládaly pomocí čerpadel, pump či různých mlýnků a v hezkém počasí nevadilo ani to, že byli mokří.

Vedle prohlídky expozice měli možnost navštívit také hráz vodní nádrže Švihov. Prohlédnout si největší vodní nádrž u nás totiž nemůže každý. V okolí hráze je nutno dodržovat zvýšená bezpečnostní opatření. A nakonec děti čekalo ve vodním domě překvapení v podobě vodníka, který jim rozdal drobné dárky.


Co už je za námi