Víte, kdo jsou vodní strážci?

Vodní strážci je velká skupina odborníků, specialistů a pracovníků různých profesí, kteří se starají o to, aby nám doma vždy bez problémů tekla pitná voda.
Abychom si mohli bez starostí napustit a vypustit vanu, spláchnout WC, umýt nádobí. Abychom mohli pustit kohoutek a napít se vody.
Za těmito samozřejmými činnostmi se skrývá mnoho procesů a hodin práce.

Pitná voda se upravuje ve vodárnách buď z povrchové vody (z řek, přehrad) či podzemní vody.
Každá vodárna má svůj technologický postup výroby pitné vody.
Voda se nejdříve zbaví hrubých nečistot, poté jde na pískové rychlofiltry. Do vyčištěné vody se přidává chlór, který vodu zdravotně zabezpečuje. Z vodárny jde voda vodovodním potrubím do vodojemů, ze kterých se rozvádí do domácností.
Použitá voda odchází do kanálů, které směřují na čistírnu odpadních vod. Tam se voda znovu vyčistí a vrací se zpět do řeky.

Na každém kroku při výrobě pitné vody a jejím odkanalizování a čištění se setkáváme s tzv. „vodními strážci“.


Vedle těchto „vodních strážců“ existuje řada dalších profesí, které se na výrobě, distribuci vody a jejím odkanalizování a čištění podílejí nepřímo.


Kronika

Kronika

Jakub Vágner pozval vodní strážce na Katlov

vydáno 12.10.2017
Jezero Katlov na Kutnohorsku se stalo domovem pro známého rybáře Jakuba Vágnera. O tom, proč si toto místo tak oblíbil a jak o něj pečuje, vyprávěl Jakub vodním strážcům na podzimním…
celý článek

Vodní strážci sportovali na Káranském vodovodníku

vydáno 2.6.2017
Jarní akce klubu vodních strážců proběhla letos ve spojení s velkou sportovně-charitativní událostí Káranský vodovodník. Děti se zúčastnily v hojném počtu a svými sportovními…
celý článek

Vodní strážci se bavili na Science show

vydáno 29.11.2016
Za velkého zájmu vodních strážců proběhla v sobotu 26. listopadu 2016 v Podolské vodárně zábavná Science show. Návštěvníci se nejen dobře pobavili, ale dozvěděli se i spoustu…
celý článek

Návštěva Vodního domu byla zajímavá pro děti i dospělé

vydáno 27.5.2016
Zájem o návštěvu Vodního domu na Želivce v sobotu 21. května 2016 byl velký. Místa v autobusu byla zaplněna během několika dnů, takže někteří se do autobusu bohužel nedostali. Do…
celý článek