Kanalizace

Kanalizací protéká odpadní voda, která je odváděna na čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou splaškové, průmyslové, infekční, ze zemědělství a ostatní. Pokud je kanalizační systém jednotné soustavy, odvádí stoky i dešťovou vodu, kanalizace oddílné soustavy odvádí dešťové vody přímo do řeky. Např. na území hl. m. Prahy je vybudován kanalizační systém jednotné soustavy, v okrajových částech většinou systém oddílné soustavy.

Existují stoky kruhové, ty jsou obvykle z kameninových nebo betonových trub, stoky kruhové a vejčité zděné jsou z cihel, z keramických materiálů nebo betonových dílců. Historické stoky tlamové nebo hruškové pro dešťové výpusti jsou zděné z cihel.

Ve stokách mohou vzniknout různé závady, příp. havárie. Aby se těmto závadám předešlo, provádí se systematický průzkum stokové sítě televizní kamerou.

Televizní inspekční systém je umístěn ve skříňovém automobilu. Kamera je na vozíku poháněném elektromotorem. Otočné hlava umožňuje prohlížet podrobně celý vnitřek kanalizace a dívat se i do jednotlivých přípojek. Vozík s kamerou je ovládán z přední části vozidla, kde je pracoviště operátora. Celá prohlídka je zaznamenána na video.

Někdy kamera přistihne v kanalizaci potkana. Většinou tato plachá zvířátka utečou, ale jsou i zvědavá a kameru si prohlédnou.

Potkan

Potkan je velký 16 - 27 cm, jeho ocas je dlouhý 13 - 23 cm a váží 140 - 500 g.
Má hnědošedou barvu srsti, břicho šedé.
Potkan má během roku 3x - 4x mláďata. V každém vrhu má 7 - 8 mláďat, ale i 15 - 18 mláďat. Dožívá se 2 - 4 roků.
Vyrývá si nory, kde odpočívá, vychovává potomstvo a snáší si sem zásoby.
Zuby potkanů neustále rostou, proto do všeho koušou. Nemají vyvinuté smysly - neslyší čisté zvuky, vnímají jen šramot. Chybí jim barevné vidění, čich mají slabší.
Mezi samci potkanů existuje přísná hierarchie:
1. silní nebojácní jedinci, před nimiž se ostatní třesou strachy
2. silní, ale zbabělí - jsou podřízeni 1. skupině
3. chudáci - umírají předčasně stresem, bojí se 1. i 2. skupiny
Potrava: potkan je všežravec. V kanále se živí vším, co připlave s odpadem z domácností, podniků veřejného stravování atd. tedy všech objektů napojených na kanalizační síť. Aby se potkan ve stokách nevyskytoval, je třeba zamezit tomu, aby se do odpadů dostávaly zbytky jídel. Víte co patří a nepatří do kanálu?

Potkan je plaché zvíře, ale pokud je zahnáno do míst bez úniku, může zaútočit. Je nebezpečné, protože může přenášet různé infekční choroby.

Potkan žije v různých oblastech od tropických krajů až po studená pásma.
Jak se dostal do Evropy?
O potkanech psal již v roce 1550 švýcarský zoolog Gesner. Podle Brehma potkani přicestovali v roce 1732 na lodích do Anglie, v roce 1750 se objevili v Prusku, o 4 roky později ve Francii, v 80. se dostali do Německa a počátkem 19. století už byli i v Dánsku a ve Skandinávii.
V roce 1776 se potkani přeplavili v lodích přes Atlantský oceán a objevili se v Severní Americe. Během několika let se rozšířili po celém kontinentě. Se stavbou transsibiřské magistrály se v 19. století dostali i na Sibiř a Dálný východ.

Potkani způsobují značné škody - ve skladech, v silech, ale např. i v automobilovém průmyslu (prokousání sedaček a kabelů). Jsou schopni rozkousat prkna, elektroizolaci, ale i kovy, způsobí každý 4. požár na světě, škody na přehradách a hrázích.
Jeden potkan zničí za rok zboží v ceně 10 dolarů. Vzhledem k tomu, že např. v USA je odhadem 400 miliónů potkanů a krys, ročně udělají škodu za 4 mld. dolarů.
Sežerou vše, na co přijdou. Neumějí hladovět a už dvoudenní půst je pro ně smrtelný. Za rok připraví člověka o 15 kg jídla - pšenice, rýže... Na celé Zemi ročně zničí 30 - 35 mil. t. zrní.
Proto je třeba je hubit. Hubí se pokládáním nástrah na místa jejich výskytu, kde musí být zabráněno v přístupu k nástraze jiným živočichům (kočky, psi, ptactvo).
Potkan je v podstatě velmi čistotné zvíře, myje se často jako kočka. Infekční nemoci získává pohybem v terénu.
Bílá forma potkana nazývaná laboratorní krysa je určena k laboratorním výzkumům.
Potkanům podobné jsou krysy, na rozdíl od potkana však žije krysa v suchém prostředí a horních částech objektů, protože velmi dobře šplhá. Žije pouze na omezeném území. Potkani jsou však silnější, odolnější, dravější a útočnější než krysy.


Mohlo by tě zajímat

Mohlo by tě zajímat

Soutěž pro ZŠ úspěšně dospěla do finále

vydáno 17.6.2019
Více než půl roku (od října 2018) probíhala soutěž pro 3. - 6. třídy pražských základních škol s názvem Voda v krajině, kterou vyhlásily Pražské vodovody a kanalizace, a.s…
celý článek

Výstava Voda & civilizace prodloužena do 26. června 2019

vydáno 30.5.2019
Tématu vody a změnám klimatu se věnuje unikátní venkovní výstava na pražské Kampě. Cílem je ukázat vodu jako strategickou surovinu a její dostupnost na různých místech světa…
celý článek

Vodní strážci dováděli ve Vodním domě

vydáno 24.5.2019
Jarní výlet vodních strážců do Vodního domu na Želivce se odehrál ve znamení zábavy i poznání a za doprovodu krásného počasí. Děti i dospělí se prošli po hrázi Švihovské…
celý článek

Výlet do Vodního domu - jarní akce Klubu vodních strážců

vydáno 3.5.2019
Přihlaste se na jarní klubovou akci a pojeďte s námi na výlet do Vodního domu. . Přihlášku na akci můžete vyplnit ZDE
celý článek