Evropská vodní charta

vyhlášená 6. května 1968 ve Strasbourgu

 1. Bez vody není života.Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.
 2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možností rozhojňovat.
 3. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.
 4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
 5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.
 6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
 7. Vodní zdroje musí být zachovány.
 8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
 9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.
 10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinnost každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
 11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.
 12. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.

Světový rok sladké vody

OSN vyhlásila rok 2003 Světovým rokem sladké vody. Vodohospodářští odborníci si totiž stále více uvědomují alarmující situaci dostupnosti pitné vody celému lidstvu. Osvětová kampaň spojená se Světovým rokem sladké vody si klade za cíl zlepšení hospodaření se sladkou vodou především mezi chudými a často jen pologramotnými obyvateli v rozvojových zemích.

Na špatném hospodaření se sladkou vodou se podílely jak průmysl a zemědělství tak i domácnosti. Jejich "přičiněním" se do přírody vrátilo na dva tisíce kubických kilometrů (!) sladké vody s příměsí různých jedů a těžko odbouratelných cizorodých látek. Současné prognózy varují, že v roce 2025 bude tímto způsobem znehodnoceno již 2 600 km3. Dalších 300 km3 se odpaří z nádrží, což je o polovinu vyšší hodnota než v roce 2000.

Alarmující jsou i další čísla: za posledních 50 let se spotřeba vody ve světě více než ztrojnásobila, přestože počet obyvatel vzrostl "pouze" 2,3 krát. Každý šestý člověk dnes nemá stálý přístup k pitné vodě a ze stejného důvodu denně umírá 41 tisíc dětí. Tato smutná čísla by však klesla až o polovinu, pokud by se podařilo zlepšit jen desetinu zavlažovacích systémů. Velkým problémem zůstává zdravotní nezávadnost sladké vody: každoročně zejména v rozvojovém světě umírají nejméně 3 milióny lidí na některou z nemocí, které způsobuje znečištěná voda. V těchto zemích přibližně 2,4 mld. obyvatel není napojeno na dostatečný systém čištění odpadních vod a pouze 30 % odpadu se dostane na řízené skládky. Nedostatek kvalitní vody ale nezpůsobuje pouze znečišťování - v některých zemích totiž po vykácení lesů silně eroduje půda a voda po ní stéká do moře, aniž by se vsakovala a doplňovala zdroje.

To, že se člověk chová k životnímu prostředí nezodpovědně až bezohledně, potvrzuje též skutečnost, že v současnosti lidstvo (zhruba 6 mld. lidí) využívá cca 54 % dosažitelných zdrojů sladké vody (řeky, jezera a přírodní podzemní nádrže). Pokud bude stávající populační trend pokračovat, bude v roce 2025 lidstvo "spotřebovávat" až 90 % sladké vody - přesto však vážnému nedostatku vody budou čelit až dvě třetiny světové populace, tedy přibližně 5,5 miliardy lidí. Nicméně, na ostatní "život" zbude pouhá desetina světových zdrojů sladké vody…

Na Zemi je celkem asi 1 400 mil. km3 vody, z níž pouze 2,5 %, resp. asi 35 mil. km3, je sladká. Většina sladké vody se vyskytuje v ledovcích a stálých sněhových příkrovech, zejména na Antarktidě a v Grónsku, nebo v hlubokých podzemních ložiscích. Hlavními zdroji vody pro lidstvo jsou jezera, řeky, vláha v půdě a relativně mělká podzemní ložiska. Z těchto zdrojů je použitelných pouze okolo 200 000 km3 vody, což je méně než 1 % veškeré sladké vody a pouze 0,01 % všech sladkovodních zdrojů na Zemi. Většina této "použitelné" vody je navíc mimo dosah lidské populace, což využití vhodných zdrojů sladké vody dále komplikuje…


Mohlo by tě zajímat

Mohlo by tě zajímat

PF 2020

vydáno 19.12.2019
celý článek

H2O a pastýřové snů

vydáno 13.12.2019
Kdo by je neznal. H2O, neboli Hugo, Hubert a Ofélie – známá parta z knížek H2O a tajná vodní mise, H2O a poklad šíleného oka a nově také ze třetího pokračování H2O a pastýřové…
celý článek

Vodní strážci pátrali v zemědělském muzeu

vydáno 8.11.2019
Podzimní akce Klubu vodních strážců, s podtitulem „K prameni řeky Tanaku“, se letos konala v Národním zemědělském muzeu. A bylo to dobrodružství plné zábavného poznání…
celý článek

Pozvánka na akci klubu - K prameni řeky Tanaku v Národním zemědělském muzeu 3.11.2019

vydáno 9.10.2019
, Na akci je nutná REGISTRACE Registrace probíhá do středy 30. října 2019.
celý článek