Soutěž pro ZŠ úspěšně dospěla do finále

vydáno 17.6.2019

Více než půl roku (od října 2018) probíhala soutěž pro 3. - 6. třídy pražských základních škol s názvem Voda v krajině, kterou vyhlásily Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Zapojilo se do ní 20 škol a vybrány byly 4 nejlepší projekty.

Úkolem žáků bylo vytvoření modelu krajiny, do kterého bude zakomponováno co nejvíce opatření, jimiž se dá zadržet voda v krajině. V průběhu školního roku jsme spolupracujícím učitelům zaslali mnoho užitečných materiálů a tipů na články, akce, muzea apod. Žáci se tématu věnovali dlouhodobě a tím získali mnoho užitečných znalostí, které na modelu aplikovali.

Některé z modelů měly tak vysokou úroveň, že bylo velmi těžké rozhodnout o stupních vítězů. Nakonec jsme se po odborné konzultaci se zástupkyní ekologického centra Koniklec rozhodli takto:

1. místo: ZŠ Mládí - 5.A a ZŠ Kbely - 5.D (výhra: výlet za Jakubem Vágnerem k rybníku Katlov)

2. místo: ZŠ K Dolům - 4.A (vstupenky do kina + knihy)

3. místo: ZŠ Marjánka - 3 skupiny dětí ze 6. Ročníků (vstupenky do kina)

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 22. května v čerpací hale Podolské vodárny a vítězné modely budou až do října 2019 k vidění v Muzeu pražského vodárenství.

Za Jakubem Vágnerem jsme s výherci vyrazili v pondělí 10. června. Počasí nám přálo a výlet k jezeru Katlov se povedl. Jakub s dětmi obešel celou vodní plochu a během mnoha zastávek vyprávěl o místní přírodě, o stromech rostoucích kolem rybníků, o rybaření, o tom, jak přežít v divočině a zmínil se i o aktuálních tématech trápících českou přírodu, jako je například kůrovcová kalamita. Po obědě si pak děti mohly vyzkoušet chytání ryb. Žádný velký úlovek se sice nekonal, ale pár menších rybek se chytit podařilo. Kromě krásného zážitku snad školáci od Jakuba odjížděli i s novými poznatky a s ještě větší motivací zajímat se o přírodu, než měli dosud.

celý článek

Výstava Voda & civilizace prodloužena do 26. června 2019

vydáno 30.5.2019

Tématu vody a změnám klimatu se věnuje unikátní venkovní výstava na pražské Kampě. Cílem je ukázat vodu jako strategickou surovinu a její dostupnost na různých místech světa zasadit do souvislostí s proměnami životního prostředí. Návštěvníci mají možnost zhlédnout například fotografie Prahy při povodních, snímky nejstarších závlahových kanálů v Izraeli, ale také kruté dopady plastů v moři.

Součástí výstavy jsou i závěry výzkumů amerického Scrippsova ústavu, největší oceánografické instituce na světě. Zajímavostí jsou pak fotografie českého geografa a hydrologa Bohumíra Janského, který se svým týmem v roce 1999 objevil prameny Amazonky.

„Myslím, že jde o světově unikátní projekt. Pohyb vody na Zemi a kolem ní zásadně ovlivňuje klimatické poměry. Voda je všude kolem nás, obnovitelná a zdánlivě nevyčerpatelná. Často panuje názor, že všichni na ni mají nárok a téměř nic nestojí. Voda také vždy byla, je i bude jedním z hlavních faktorů ovlivňujících každodenní kvalitu našeho života, každého člověka i lidské dějiny,“ říká kurátor výstavy, archeolog a egyptolog Miroslav Bárta.

„Jsme moc pyšní, že jsme partnerem této nádherné výstavy, která vodu prezentujte v mnohem širším kontextu než jako pouhou tekutinu, která vytéká z kohoutku,“ doplňuje Petr Mrkos, generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací, partner výstavy.

celý článek

Vodní strážci dováděli ve Vodním domě

vydáno 24.5.2019

Jarní výlet vodních strážců do Vodního domu na Želivce se odehrál ve znamení zábavy i poznání a za doprovodu krásného počasí. Děti i dospělí se prošli po hrázi Švihovské přehrady, kde se od průvodkyně dozvěděli mnoho zajímavostí o tomto důležitém technickém díle. Mluvilo se jak o významu přehrady a její nezastupitelné funkci pro zásobování pitnou vodou, tak i o historii místa a o okolní krajině plné vzácných druhů zvěře a rostlin.

Při vyplňování pracovních listů se holky a kluci seznámili s venkovní expozicí. Zjistili, proč jsou pro krajinu důležité mokřady a co v nich roste, zaposlouchali se do zvuků přírody, zamysleli se, jaké výhody má střecha osázená vegetací a nakrmili ryby v místním jezírku. Jako odměnu získali stolní hru Pražské 100py a poté už byl prostor na dovádění v atriu Vodního domu. Všichni s radostí využili teplého počasí a při hře s vodními mlýnky, vodotrysky a dalšími vodními prvky se neváhali namočit či přímo vykoupat. Výlet do Vodního domu se velmi povedl a jak se někteří účastníci vyjádřili, jistě zde nebyli naposledy.

celý článek

Výlet do Vodního domu - jarní akce Klubu vodních strážců

vydáno 3.5.2019

Přihlaste se na jarní klubovou akci a pojeďte s námi na výlet do Vodního domu.

.

Přihlášku na akci můžete vyplnit ZDE

celý článek

Zasportujte si na Káranském vodovodníku

vydáno 18.4.2019

Nemáte ještě plány na sobotu 18. května 2019? Tak se pojdte projet nebo projít po okolí Káraného.

Pro účast je nutná REGISTRACE na webu PVK.

.

Co vás čeká:

 • Cyklotrasy o délce 25 km nebo 45 km
 • Trasa pro běžce nebo pěší o délce 12 km
 • Prohlídka úpravny vody Káraný
 • Doprovodný program pro malé i velké

Cílem Káranského vodovodníku nejsou špičkové výkony srovnatelné s profesionálními závodníky. Chceme, abyste si užili volný den v přírodě, společně s vaší rodinou nebo kamarády. Je jen na vás, zda zvolíte cyklotrasu, nebo je vám bližší pěší či běžecké tempo. Jsou připraveny trasy mimo rušné silnice v nenáročném terénu, které zvládne každý. Po sportovním výkonu si můžete prohlédnout úpravnu vody a dozvědět se spoustu zajímavých informací o výrobě pitné vody v Káraném. Na káranském hřišti je na odpoledne připraven doprovodný program pro malé i velké zaměřený na bezpečnost v dopravě.

Za každého účastníka, který dokončí trasu, věnuje společnost Pražské vodovody a kanalizace
100 Kč o.p.s.Asistence, která se stará o handicapované.

.

Program:

10:30 – 11:00    REGISTRACE + START cyklotrasa 45 km

11:00 – 12:00    REGISTRACE + START cyklotrasa 25 km + pěší/běžci 12 km

do 16 hod ....... CÍL na hřišti v Káraném, Jizerská 262, odevzdání karty s razítky ke kontrole

Registrace a start probíhají před úpravnou vody Káraný, Hlavní 22.
Každý účastník obdrží mapu vybrané trasy a kartu účastníka, do které dostane na kontrolních stanovištích razítka

Zdatní sportovci mohou absolvovat cyklistickou i běžeckou trasu.

.

Doprovodný program:

13:30 – 15:00 hod.           prohlídky areálu Úpravny vody Káraný – registrace nutná (kapacita
prohlídek je omezená, nezapomeňte si zarezervovat čas prohlídky
při dopolední registraci!)

13:00 – 17:00 hod. doprovodný program na hřišti – jízda zručnosti a další program pro děti
i dospělé ve spolupráci s Městskou policií, rady výživového poradce,
hudba, možnost občerstvení

.

Podmínky účasti:

 • Sportovního dne se může zúčastnit každý, kdo se zaregistruje na www.pvk.cz.
 • Děti se mohou zúčastnit pouze za doprovodu dospělé osoby, která je za ně zodpovědná.
 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel neodpovídá za škody na zdraví a majetku, které byly způsobeny účastníky Káranského vodovodníku.
 • Pořadatel neodpovídá za majetek účastníků akce, hlídané parkoviště pro jízdní kola není zajištěno, nezapomeňte si kolo bez dohledu zajistit zámkem.
 • Dbejte na bezpečnost svou i ostatních, nezapomeňte cyklistickou přilbu, vhodné oblečení a obuv.
 • Dodržujte pitný režim.

Informace k prohlídce úpravny vody:

 • Každý zájemce si před startem vybere čas prohlídky a zapíše se na seznam. Čas prohlídky je nutné dodržet!
 • Prohlídky se konají v půlhodinových intervalech od 13:30 hod. Poslední prohlídka se uskuteční v 15 hod.
 • Do prostor úpravny vody vstupuje návštěvník na vlastní nebezpečí a odpovědnost a s vědomím všech rizik, se kterými je povinen se seznámit při vstupu do Úpravny vody Káraný. Za nezletilou osobu odpovídá v plném rozsahu doprovázející dospělá osoba.

celý článek

Povídání o Indii s Jakubem Vágnerem

vydáno 12.11.2018

O krásách i nebezpečích indické divočiny vyprávěl světoznámý rybář Jakub Vágner členům Klubu vodních strážců v neděli 11. listopadu 2018 v Podolské vodárně. Jeho vyprávění bylo velmi poutavé a vtipné, a tak děti i jejich rodiče celou přednášku napjatě vyslechli a dobře se u toho bavili.

Jakub má opravdu co vyprávět, při svých výpravách za rybami toho mnoho zažil, seznámil se se spoustou lidí ze všech krajů světa, navštívil končiny, do kterých se jen tak někdo nepodívá a na vlastní oči viděl zvířata, o kterých většina lidí ani neví, že existují.

Po přednášce si děti mohly vyzkoušet své rybářské schopnosti při hrách a v rybářském testu. Na závěr účastníci akce vystoupali na vodárenskou věž, ze které shlédli podvečerní osvětlené panorama Prahy.

Akce se opět povedla a kromě nových poznatků a pěkného zážitku si děti odnesly i zbrusu novou knihu H2O a poklad šíleného oka, která vyšla s podporou společnosti Veolia.

celý článek

Soutěž VODA V KRAJINĚ pro pražské základní školy

vydáno 24.10.2018

Pražské vodovody a kanalizace vyhlašují soutěž Voda v krajině, která je určena pro 3. až 6. ročníky pražských základních škol.

Žáci mají za úkol vytvořit model krajiny, do kterého zahrnou co nejvíce opatření, jimiž se dá bojovat proti suchu a podporovat udržení vody v krajině.

Příjem přihlášek bude probíhat do konce letošního října. Uzávěrka soutěže je stanovena na 22. března 2019. Vítěz bude vyhlášen 25. dubna 2019 a slavnostní předání cen se uskuteční v průběhu května v Muzeu pražského vodárenství.

Hlavní výhrou je výlet se známým rybářem Jakubem Vágnerem k rybníku Katlov. Součástí programu bude i Jakubova cestovatelské přednáška.

V modelu krajiny musí být zahrnuty tyto povinné prvky: vodní tok, pole, les a dům se zahradou. Minimální rozměry modelu jsou 50x50 cm, maximální pak 120x120 cm, výška maximálně 50 cm.

Projekt je nutné dobře zdokumentovat, jak v textové podobě s vysvětlením záměru a použitých opatření proti suchu, tak fotograficky.

Přihlášky do soutěže, prosím, zasílejte na jana.mendlova@pvk.cz. Více informací o soutěži se dozvíte na tomto e-mailu nebo na telefonním čísle 267 194 223.

Chcete se soutěže zúčastnit? Předejte tyto informace paní učitelce a domluvte se, zda je možné se do soutěže zapojit.

celý článek

Pozvánka: Přednáška Jakuba Vágnera - Indická expedice za lidožravým sumcem

vydáno 24.10.2018

pozvánka - přednáška Jakuba Vágnera


Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění o lovu lidožravého sumce v Indii.

Nezapomeňte se včas PŘIHLÁSIT, registrace končí 7. listopadu 2018.

celý článek

H2O a poklad šíleného oka

vydáno 11.10.2018

Četli jste veleúspěšnou knihu H2O a tajná vodní mise o dobrodružství kamarádů Huga, Huberta a Ofélie? Pokud ano a líbila se vám, tak pro vás máme skvělou zprávu. Klan H2O se vydal na další výpravu, která bude neméně vtipná a napínavá jako ta předchozí.

Dobrodružné sci-fi H2O a poklad šíleného oka o staré známé pidivzducholodi Abramis, gotické podzemní dráze a vyloupení Státní banky přečtete jedním dechem. Fantazie autora Petra Stančíka vás jistě pobaví a ještě se u čtení potěšíte krásnými obrázky od Galiny Míklínové. Kniha opět vyšla s podporou skupiny Veolia Česká republika. Přejeme dobrou zábavu!

Slavnostní křest hnihy se uskuteční ve středu 17. 10. od 17 hodin a 10 minut v Café by Veolia v paláci Florentinum. Vodou z Vltavy ji bude křtít cestovatel a dobrodruh Jakub Vágner a chybět samozřejmě nebudou ani oba autoři, kteří Vám knihu podepíší. Tak přijďte.

celý článek

Den biodiverzity v úpravně vody v Káraném

vydáno 28.5.2018

Mezinárodní den biologické rozmanitosti (biodiverzity) jsme letos oslavili společně s dětmi z pražské základní školy Mendíků. Žáci této školy, stejně jako z dalších devětačtyřiceti českých škol, jsou zapojeni do projektu Tajný život města, v rámci něhož vznikla česká verze aplikace na rozeznávání rostlin Pl@ntNet. Díky podpoře společnosti Veolia pokračuje projekt letos již druhým rokem.

S dětmi jsme navštívili areál úpravny vody Káraný, který provozují Pražské vodovody a kanalizace. V jejím areálu, stejně jako v mnoha dalších, skupina Veolia realizuje různá opatření prospěšná pro místní biodiverzitu. V areálu Káraný byla tamější biodiverzita podpořena například kamennými valy, broukovištěm, montáží budky pro poštolky, několika hmyzími hotely nebo instalací trvalé deponie biomasy. Děti si vše prohlédly a také zmapovaly, jaké druhy rostlin v areálu vodárny rostou.

K objevování okolo rostoucích druhů rostlin žáci využily bezplatnou aplikaci Pl@ntNet, která identifikuje druhy rostlin z fotografií pomocí vizuálního softwaru pro rozpoznávání. Stačí vyfotit list, květ, plod, nebo kůru rostliny a Pl@ntNet ji na místě rozezná a určí. Díky projektu a práci školních týmů, je aplikace dostupná také v českém jazyce a doplněna o druhy rostoucí na českém území.

Projekt Tajný život města (www.tajnyzivotmesta.cz) je připraven ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA. V letošním roce se zaměřuje na tvorbu questů. Quest neboli hledačka je hra venku, v přírodě, která vás zavede na cestu, kde budete hledat nápovědy a luštit tajenku. Během května tak vzniklo již více jak 50 nových questů. Školní týmy, které si na jejich přípravě daly opravdu záležet, nyní pořádají informační kampaně pro veřejnost a lákají své spoluobčany do přírody za poznáním krásných míst.

Mezinárodní den biologické rozmanitosti (biodiverzity) vyhlásila Organizace spojených národů na 22. květen s hlavním cílem zvýšit obecné povědomí o problematice ohrožení biologické rozmanitosti na celém světě. Hlavním globálním nástrojem pro ochranu biodiverzity je Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD), která má k 196 smluvních stran včetně České republiky.

celý článek

Pozvánka na Den dětí ve Žlutých lázních

vydáno 23.5.2018

Přijďte se 2. června pobavit na Den dětí do Žlutých lázní a nezapomeňte se zastavit u vodního baru na skleničku dobré kohoutkové.

.

celý článek

Vodní strážci hledali poklad

vydáno 15.5.2018

Dobrodružná cesta za pokladem se odehrála během slunečného nedělního odpoledne v uličkách Starého města Pražského. Vodní strážci při ní prozkoumali tajemná staropražská zákoutí a poslechli si strašidelné pověsti o místech, kterými procházeli i o jejich dávných obyvatelích. Nalezení pokladu ovšem nebylo nic jednoduchého. Kdo se chtěl dozvědět, kde je poklad ukrytý, musel cestou vyluštit několik šifer a hádanek. Teprve poté bylo možné najít správnou cestu.

Každý z účastníků si jistě bude pamatovat, jak vypadá znak Staré Prahy, kde může potkat nejvyššího pražského kostlivce, proč visí v kostele Sv. Jakuba useknutá ruka nebo kde byl k životu přiveden Golem. V okolí kostela Sv. Haštala pak děti okusily atmosféru Rychlých šípů a zkusili si vyndat ježka z klece.

Odtud už to bylo jen kousek do cíle cesty, tedy do Anežského kláštera, kde byly ukryté truhličky s pokladem. Klášterní zahrada přímo vybízela k odpočinku po krásné procházce a všichni se shodli na tom, že toto místo určitě stojí za další návštěvu.

celý článek

Zveme vás na výstavu - SEMPÉ – MALÝ MIKULÁŠ A JINÉ…

vydáno 15.5.2018

MALÝ MIKULÁŠ A JEAN-JACQUES SEMPÉ POPRVÉ V ČECHÁCH!

vystava_Sempe_obr

Vůbec poprvé je v Čechách představena tvorba legendárního francouzského humoristy a ilustrátora Jeana-Jacquese Sempého, výtvarného „otce“ malého Mikuláše. Jednoduché perokresby, které vypráví příběhy v drobných detailech, si české publikum už několik desetiletí spojuje právě s patáliemi malého Mikuláše a jeho party nezaměnitelných kamarádů. Jean-Jacque Sempé však za více než padesát let práce nestvořil pouze živou klučičí partu v čele se zvídavým Mikulášem, snaživým Celestýnem nebo gurmánským Vendelínem. Nakreslil tisíce vtipů, které tvoří více než 40 alb a později i ikonické titulní strany magazínů světové ligy, jakým jsou například New Yorker nebo Paris Match.

Reprezentativní výběr z jeho díla si můžete prohlédnout od 4. 5. do 15. 7. 2018 ve všech třech podlažích Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6, kousek od metra Hradčanská. Otevřeno je od úterý do pátku od 13 do 19 hod., v sobotu a v neděli od 11 do 19 hod.

Všichni Mikulášové mají vstup zdarma!

Veolia Česká republika je partnerem této jedinečné výstavy.

celý článek

Dětský den na Katlově

vydáno 10.5.2018

Máte už plány na 2. června? Pokud ne, tak přijeďte na jezero Katlov, bude zde Dětský den rybářských slavností, který pořádá náš ambasador Jakub Vágner a srdečně vás zve! Pro děti je připravena rybářská školička a mnoho dalších atrakcí. Od 16.15 hodin proběhne přednáška Jakuba Vágnera a od 18 hodin zahraje kapela Čechomor. Vstup je zdarma.

celý článek

Pozvánka na akci klubu - Hra o poklad

vydáno 20.4.2018

pozvánka na klubovou akci - Hra o poklad

Registrova se můžete ZDE

celý článek

Kniha H2O a tajná vodní mise získala Zlatou stuhu

vydáno 18.4.2018

Prestižní cenu Zlatá stuha 2018 za nejlepší knihu v kategorii beletrie pro děti získala dobrodružná sci-fi H2O a tajná vodní mise, kterou vydalo nakladatelství Abramis s laskavou podporou skupiny Veolia v České republice. Podle poroty „v ní Petr Stančík jiskří situačním humorem a odlehčenými glosami k použitým termínům potvrzuje letitý zájem nahlížet život jako surreálnou grotesku.“

Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Už více než 20 let ji vyhlašuje Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež spolu s Památníkem národního písemnictví a dalšími institucemi. Představuje jedinou cenu v Česku, zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy vybírají poroty sestavené z předních spisovatelů, výtvarných umělců a vědeckých odborníků.

Malé i větší čtenáře knihy H2O a tajná vodní mise jistě potěší, že spisovatel Petr Stančík s ilustrátorkou Galinou Miklínovou chystají pokračování, které vyjde v nakladatelství Abramis ještě letos. Klan H2O v něm tentokrát před útokem šíleného profesora Vulpese zachrání celé město.

Více informací o knize i autorech získáte na http://www.abramis.net

celý článek

Pozvánka na Káranský vodovodník 2018

vydáno 9.4.2018

Druhý ročník Káranského vodovodníku je tu! Přijďte si zasportovat a pobavit se. Připraveny jsou trasy jak pro cyklisty (41 nebo 26 km), tak i pro běžce a pěší (13 km). Svou účastí navíc přispějete na dobrou věc, za každého účastníka, který zdolá trasu, přispějí Pražské vodovody a kanalizace, a.s., částkou 100 Kč obecně prospěšné společnosté Asistence, která pomáhá hendikepovaným.

Stačí se jen zaregistrovat http://www.pvk.cz/voda-hrou/karansky-vodovodnik/

pozvánka na Káranský vodovodník 2018

celý článek

Pozvánka do kina na film PLANETA ČESKO

vydáno 9.3.2018

Příroda se právě po zimě začíná probouzet k životu. Než vyrazíte na první jarní výlety, přijďte si připomenout její krásu a výjimečnost do kina.

Zveme Vás na první celovečerní film o české přírodě - PLANETA ČESKO. Díky nemodernějším technologiím v něm uvidíte fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka.

V kinech od 22. března 2018.

Přejeme dobrou zábavu!

trailer k filmu Planeta Cesko

celý článek

S Jakubem v přírodě - Cesta za vodou

vydáno 25.1.2018

Jak jsme se před časem zmínili, na podzim se v čistírně odpadních vod v Horních Počernicích natáčel pořad S Jakubem v přírodě, díl s názvem Cesta za vodou. A když je řeč o vodě a jejích podobách, nedá se čistírna vynechat. Do pořadu se samozřejmě nevešly všechny informace, ale na to, abyste si udělali představu jak takové zařízení funguje, to stačí.

Pokud by vás prostřední čistírny odpadních vod zaujalo natolik, že byste ji chtěli vidět na vlastní oči, řekněte o tom učitelům ve vaší škole. Přímo v čistírně, kterou navštívil Jakub s dětmi, totiž děláme prohlídky pro školy. Podrobnosti najdete na webu Pražských vodovodů a kanalizací: http://www.pvk.cz/voda-hrou/vzdelavaci-program-pro-zs/.

Samozřejmě připojujeme link i ČT Déčko, kde je pořad S Jakubem v přírodě k vidění, najděte si předposlední díl - Cesta za vodou. Povídání o čistírně začne ve druhé polovině pořadu. Přejeme příjemnou zábavu.

http://decko.ceskatelevize.cz/s-jakubem-v-prirode

celý článek

Horké želízko v soutěži FIRST LEGO League

vydáno 4.1.2018

Hrajete si rádi s Legem? Pak vás určitě zaujme, že existuje soutěž s názvem FIRST LEGO League (dále ji budeme označovat zkratkou FLL), která spojuje oblíbenou stavebnici, robotiku a ekologii.

Tato soutěž vznikla před 20 lety v USA a je určena pro děti od 9 do 16 let se zájmem o techniku a výzkum. Soutěž se už rozšířila do 88 zemí z celého světa a účastní se jí i týmy z České republiky. S jedním z nich – HobbyRobot z DDM Hobby centrum 4 jsme letos navázali spolupráci. Pro aktuální ročník bylo totiž zvoleno téma hydrodynamika a tak nás vedoucí týmu oslovil s žádostí o spolupráci. Tým tvoří osm šikovných kluků ve věku 10-15 let.

Soutěžní klání je rozděleno do několika stupňů. Začíná se dvěma koly přímo v ČR (v Praze a Olomouci), z těchto kol postupují 3-4 týmy do semifinále pro východní Evropu, které se bude konat 10. 2. v polské Lodži. My již víme, že se tým HobbyRobot do semifinále dostal, a velice všem účastníkům gratulujeme! Pokud by se chlapcům i nadále dařilo, dostali by se do evropského finále v Německu a v ideálním případě i na celosvětové finále v Detroitu. Držme jim tedy palce, ať se dostanou co nejdále.

V čem soutěž FFL spočívá?

Soutěž se skládá ze 4 disciplín: robot game, robot design, týmové spolupráce a splnění výzkumného úkolu na dané téma. Prakticky to znamená, že všechny zúčastněné týmy dostanou stejné zadání, ale je jen na jejich kreativitě a schopnostech, jakým způsobem úkoly splní. Týmy musí sestavit funkčního robota na dálkové ovládání (součástky pro výrobu robota týmy obdrží se zadáním), samostatně ho naprogramují a plní s ním zadané úkoly na předem definované hrací ploše. A navíc ještě zpracovávají výzkumný úkol. Soutěžící také musí být schopni svůj projekt prezentovat před odbornou porotou, a to v angličtině! Porota posuzuje nejen správné technické provedení, ale i to, jak dobře členové týmu spolupracují.

Jak jsme psali výše, letošním tématem je hydrodynamika, a tak chlapci z HobbyRobot týmu vymýšlejí způsob měření spotřeby vody, který by se dal aplikovat přímo v domácnosti a pomáhal by šetřit množství spotřebované vody. Detaily projektu jsou zatím ze strategických důvodů tajné, ale až to bude možné, blíže vás s nimi seznámíme.

V minulosti už tým HobbyRobot postoupil do Evropského finále. Kluci se zabývali tématy jako nakládání s odpady nebo zlepšení komunikace mezi lidmi a zvířaty. Své poznatky a výstupy prezentují na webu http://hobbyrobot.eu/first-lego-league/ kde se také o soutěži dozvíte více.

Pokud byste se chtěli do týmu HobbyRobot pro příští soutěžní sezonu přihlásit, napište na
e-mail: vopalensky@hobbycentrum4.cz.

celý článek

H2O a tajná vodní mise

vydáno 13.12.2017

H2O není jen chemická značka vody, ale také název party kamarádů Huga, Huberta a Ofélie. Tří žáků záladní školy Evelíny Saturejkové ve městě ... no třeba právě v tom vašem. Klan H2O zásluhou přístroje zvaného zmenšovátko podniká dobrodružné výpravy vodovodním potrubím na palubě miniaturní ponorky Abramis. Hlavní padouch - šílený profesor Hemenegild Vulpes - sice proti H2O neustále kuje nějaké pikle pomocí nejmodernější vědy a techniky, ale nakonec i jemu doteče, že ve správném dobrodružství pro děti a mládež musí zvítězit dobro. Alespoň kapku.

Kniha je určena pro čtenáře přibližně ve věku 10 - 12 let, ale určitě se dobře pobaví i starší děti a dospělí. Skvělý text Petra Stančíka je doplněn nádhernými ilustracemi Galiny Miklínové. Pozorným čtenářům jistě neuniknou poučné, ale i přesto vtipné poznámky na okraj, ve kterých se dozví například recept na falešonou humrovou pomazánku z celeru, jaká látka je na světě nejsmradlavější, co je to mýdlo s jelenem a spoustu dalších důležitých informací.

79 stran je tak akorát, aby to neodradilo ani ty, kteří se s knížkami zas tak nekamarádí a s velkou pravděpodobností změní po přečtení H20 a tajné vodní mise názor.

Krátce o autorech:

Petr Stančík - Pro malé čtenáře napsal podzemní pohádkový horor Mrkev ho vcucla pod zem, čtyři napínavá dobrodružství Jezevce Chrujdy i knihu O Díře z Trychtýře, provrtanou opravdovou dírou. Dospělým jsou určené prózy Pérák, Mlýn na mumie (Magnesia Litera 2015 za prózu) a Andělí vejce (Kniha roku Lidových novin 2016 4.–6. místo).

Galina Miklínová - Je autorkou oblíbeného večerníčku O Kanafáskovi a pěti autorských krátkých filmů. Se spisovatelem Pavlem Šrutem přivedla na svět trilogii Lichožrouti (Magnesia Litera 2009, Nejkrásnější kniha roku 2009 a Magnesia Litera za knihu desetiletí). Na motivy prvního dílu natočila celovečerní animovaný film Lichožrouti (Trilobit 2017, Chicago International Film Festival Best Animated Feature by Children Jury, nominace na Českého lva a Ceny české filmové kritiky).

Knihu vydalo nakladatelství Abramis s podporou skupiny Veolia Česká republika. Přejeme Vám zábavné čtení.

celý článek

Vodní dům získal dvě významná ocenění

vydáno 29.11.2017

.

Vodní dům zvítězil v pátém ročníku soutěže o nejoblíbenější turistický cíl Česka v kategorii Kudy z nudy – zážitek pro celou rodinu.

Soutěž DestinaCZe pořádala agentura Czech Tourism, která každý rok představuje zajímavé turistické atraktivity napříč Českou republikou.O vítězi rozhodovala veřejnost hlasováním na webových stránkách www.ceskozemepribehu.cz. Vodní dům byl nominován v kategorii Kudy z nudy – zážitek pro celou rodinu, kde mezi cíli ideálními pro rodinnou dovolenou s 881 hlasy zvítězil.

“Z ocenění máme s kolegy z Českého svazu ochránců přírody Vlašim velkou radost, protože potvrzuje, že se nám povedlo to, o co jsme vybudováním Vodního domu usilovali – mluvit o významu čisté vody tak, aby to bylo zajímavé a srozumitelné pro všechny věkové kategorie od batolat po jejich prarodiče“, uvedla vedoucí Vodního domu Tereza Ptáčková.

-------

Odborníci na reklamu ocenili expozici

Vodní dům získal během dvou týdnu další ocenění. Interaktivní expozice Vodního domu zvítězila v soutěži POPAI AWARDS 2017 v kategorii Ekologické koncepce.

Soutěž, kterou vyhlašuje odborná asociace POPAI Central Europe, je pro tvůrce příležitostí zviditelnit své nejlepší realizace za poslední dva roky. Do soutěže bylo letos přihlášeno 109 realizací ve 20 soutěžních kategoriích. Expozice Vodního domu soutěžila v kategorii Ekologické koncepce, kde zvítězila.

.

Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka, které vzniklo s pomocí skupiny Veolia Česká republika. Najdete v něm moderní expozici, která atraktivní formou seznamuje se světem vody.

celý článek

Jakub Vágner pozval vodní strážce na Katlov

vydáno 12.10.2017

Jezero Katlov na Kutnohorsku se stalo domovem pro známého rybáře Jakuba Vágnera. O tom, proč si toto místo tak oblíbil a jak o něj pečuje, vyprávěl Jakub vodním strážcům na podzimním setkání členů klubu v sobotu 7. října 2017.

Z vyprávění se děti i dospělí dozvěděli nejen to, jak se o krajinu starali naši předci a čím bychom se měli z historie poučit, ale také o tom, co všechno bylo potřeba udělat, aby se z Katlova a vedlejšího rybníku Pohanu stal ráj pro ryby i sportovní rybáře. Jakub také neopomněl zmínit důležitou věc: „Počítače, tablety a telefony sice hrají v našem životě důležitou roli, ale nesmíme jim úplně podlehnout, je potřeba trávit čas také v přírodě a bavit se se skutečnými živými lidmi, nejen s virtuálními kamarády.“

A protože už se ke konci přednášky začala do posluchačů trochu dávat zima, vypravili se všichni společně na procházku kolem jezera, při níž mohli mrkví nakrmit bizony i s jejich mládětem. A pak už se šlo na ryby.

Zatímco stál Jakub obětavě 2 hodiny po pás ve studené vodě a snažil se chytit sumce, děti si vyzkoušely nahazování prutu. Sumci se však toho dne schovávali a chytit se nepodařilo ani jednoho. To jen dokazuje, že i tak skvělý rybář, jakým Jakub bezesporu je, potřebuje při rybaření trochu štěstí.

Koho už čekání na rybu nebavilo, mohl se zabavit u výtvarných dílniček nebo si zkusit vědomostní kvízy na různá témata týkající se přírody. Množství správných odpovědí nás opět přesvědčilo, že vodní strážci se v přírodě rozhodně neztratí.

Už teď se těšíme na další klubovou akci, která proběhne na jaře 2018 a budeme Vás o ní informovat v časopise, na webu a nově i na facebookových stránkách klubu.

celý článek

Vodní strážci jsou na Facebooku

vydáno 5.10.2017

Vodní strážci vytvořili svůj profil na Facebooku. Snažíme se hledat cesty jak dostat zajímavé informace z našeho webu k co nejvíce lidem. Stránky na FB nám tedy přijdou jako logický krok k šíření osvěty o vodě a s ní souvisejících informacích ze světa přírody i techniky. Najdete nás zde: https://www.facebook.com/vodnistrazci.

Pokud máte vy nebo vaši rodiče a kamarádi profil na FB, dejte nám prosím like. Děkujeme.

Nově také můžete všechny informace z webu www.vodnistrazci.cz sdílet na FB, ikonu pro sdílení najdete pod každým článkem.

P.S.: Nezapomeňte také říct kamarádům, ať se do klubu přihlásí!

celý článek

SOUTĚŽ o vstupenky do Botanické zahrady

vydáno 3.10.2017

Kreslíte rádi? Zájímáte se o fotografování? V tom případě neváhejte a zapojte se do naší soutěže! Vyhrát můžte 2 vstupenky do Botanické zahrady v pražské Troji.

Téma: VODA V ZAHRADĚ

Soutěží se ve 2 kategoriích:
VÝTVARNÉ DÍLO (kresba, malba nebo jiná grafická technika) do maximálního formátu A3
FOTOGRAFIE (barevná i černobílá), datová velikost od 1 do 7 MB

Každý účasník může do soutěže zaslat pouze 1 dílo v každé kategorii. Z každé kategoie vybereme 3 výherce, kteří obdrží vstupenky do Botanické zahrady hl. města Prahy (platné 1 rok) a jako bonus přidáme každému výherci USB flash disk.

Výtvarná soutěžní díla na da zadní stranu čitelně označte názvem, jménem, věkem a adresou autora. Nezapomeňte také připsat e-mail a telefon, na kterých vás nebo vaše rodiče budeme moci kontaktovat v případě výhry. Důkladně zabalené soutěžní příspěvky zašlete na adresu:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Útvar komunikace a marketingu
Ke Kablu 971/1
102 00 Praha 10 - Hostivař
Na obálku napište: SOUTĚŽ

Soutěžní fotografie nazvěte jménem autora. Do textu e-mailu napište název díla, vaše jméno, věk a adresu. Nezapomeňte také připsat e-mail a telefon, na které vás nebo vaše rodiče budeme moci kontaktovat v případě výhry.
Fotografii zašlete na e-mail: jana.mendlova@pvk.cz

Uzávěrka soutěže je 10. listopadu 2017.

Vybraná díla z každé kategorie budou zveřejněna na webu www.vodnistrazci.cz a v klubovém časopise. Zaslání příspěvku do soutěže budeme chápat jako souhlas s uveřejněním díla.

O Botanické zahradě:
Pražská botanická zahrada se nachází v Trojské kotlině, v sousedství Zoologické zahrady a Trojského zámku. Kromě venkovní expozice s nespočtem druhů rostlin zde najdete i známý skleník Fata Morgana, vinici sv. Kláry, meditační japonskou zahradu a mnoho dalších zajímavostí z rostlinné říše.

celý článek

Pozvánka na akci s Jakubem Vágnerem

vydáno 21.9.2017

Milí Vodní strážci,

srdečně vás zveme na klubovou akci. Vše důležité se dozvíte v pozvánce.

A pokud jste už teď zvědaví jak to u Jakuba na Katlově vypadá, podívejte se na zajímavý video rozhovor přímo z Katlova.

pozvánka na akci KVS - podzim 2017

celý článek

TV pořad S Jakubem v přírodě

vydáno 19.9.2017

I v čistírně odpadních vod se občas děje něco zajímavého. V září se například v čistírně v Horních Počernicích natáčel televizní pořad S Jakubem v přírodě. Jde o druhou řadu oblíbeného seriálu, ve kterém známý rybář a cestovatel Jakub Vágner provází děti přírodou a zajímavými místy na která stojí za to se podívat. Dozvíte se od něj spoustu informací o přírodě, zvířatech a samořejmě také o rybaření.

Druhá řada je tematicky zaměřena a poslední 12. díl, který se natáčel právě v čistírně odpadních vod, se zabývá vodou.

Seriál bude vysílat televize Déčko a premiéra prvního dílu II. řady je plánována na středu 4. října 2017 v 15:25. Poslední díl o vodě se bude vysílat 20. prosince 2017 ve stejném čase. Kdo to nestihne v televizi, může se na podívat na internetu. Na webu http://decko.ceskatelevize.cz/s-jakubem-v-prirode také najdete všechny díly z první řady.

Zvedněte tedy oči od počítačů, tabletů a telefonů a nechte se Jakubem inspirovat k dobrodružstvím v přírodě.

celý článek

Dny architektury v Podolské vodárně

vydáno 15.9.2017

Pokud se zajímáte o architekturu, můžete se radovat, blíží se totiž čas, který je architektuře zaslíben. Festival DEN ARCHITEKTURY se bude konat na přelomu září a října, hlavní program je pak soustředěn do víkendu 30. září - 1. října 2017. Jako téma byla pro tentokrát zvolena VODA.

Program je jako vždy velmi nabitý. Zapojena jsou města a obce po celé České republice. Zájemci budou mít možnost nahlédnout nejen do budov spojených s vodou, ale i do mnoha jiných. Lidé se dostanou i na jindy nepřístupná místa. Budou probíhat různé přednášky, workshopy, komentované prohlídky atd. Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se s radostí k programu připojila a umožní veřejnosti nahlédnout do historických budov Podolské vodárny.

V sobotu 30. září v 17:30 se bude konat PŘEDNÁŠKA HISTORIKA RICHARDA BIEGLA o rozrůstání Prahy kolem řeky Vltavy a srovnání s obdobným vývojem Vídně a Paříže. Jak město rostlo a kde byly jeho limity? Co nám řeka dala a naopak vzala? Historické, urbanistické a architektonické milníky, které se navždy zapsaly do dějin velkoměst.

Na přednášku je nutná rezervace, kterou můžete provést zde: http://www.pvk.cz/registrace-na-prednasku/
Registrace je již spuštena, v případě zájmu se tedy můžete hned zapsat.
Přednáška proběhne v hale staré čerpací stanice v budově Podolské vodárny, adresa: Podoslká 15, Praha 4

V neděli 1. října jsou pak v plánu KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PODOLSKÉ VODÁRNY, která byla vybudována podle projektu architekta Antonína Engela. Kromě budovy určené pro filtraci vltavské vody byl vystavěn i zvláštní jímací objekt nacházející se na Veslařském ostrově. Součástí celého technologického celku je také budova strojovny s čerpadly, administrativní budova určená pro zaměstnance a vlastní objekt filtrační stanice. Jižní budova má uprostřed 45 metrů vysokou vodárenskou věž, jejíž průčelí zdobí pískovcové sochy, ty představují alegorii řeky Vltavy a deseti jejích významných přítoků v řadě pod ní. Jednalo se o největší stavbu ze železobetonu v tehdejším Československu.

Na prohlídky je opět nutná registrace, ta bude spuštěna 22. září ve 12 hodin na tomto odkazu: http://www.pvk.cz/registrace-do-podolske-vodarny/
Termíny prohlídek jsou v neděli 1.října v 9:00, 10:00, 11:00 a ve 12:00.

Další informace najdete na www.denarchitektury.cz

celý článek

Rozhovor s hydrobiologem Jindřichem Durasem

vydáno 7.8.2017

Máme pro vás tip na zajímavý rozhovor s hydrobiologem Jindřichem Durasem, který byl vysílán 26. července na Radiožurnálu. Téma je jasné - voda. Až budete mít volnou půlhodinku, můžete si ho pustit ze záznamu: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/pripravujeme-hydrobiolog-jindrich-duras--1743377

celý článek

Tajný život města

vydáno 29.6.2017

Zažili jste už někdy ten moment, že jdete přírodou a vůbec netušíte, co kolem vás roste? To se vám už nestane! Už žádné nudné listování v knihách s obrázky rostlin, které jste v životě neviděli!

Staňte se badateli!

Mobilní aplikace Pl@ntNet (která se kamarádí s operačním systémem Android a iOS) vám s tím pomůže a vtáhne vás do barevného a voňavého světa planě rostoucích druhů rostlin. Tento inovativní způsob poznávání rostlin vás bude nejen bavit, ale vytáhne vás ven - na místa, kde můžete bádat a objevovat něco nového a hodnotného ... Aplikace umí rozeznávat rostliny i stromy a tak se jednoduše můžete naučit i vy rozlišovat rostliny v přírodě.

Školáci pomáhali naplnit databázi

Česká a slovenská verze aplikace byla vytvořena v rámci projektu Tajný život města. Tento česko-slovenský projekt připravila skupina VEOLIA ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA (v ČR) a Centrem environmentální a etické výchovy ŽIVICA (na Slovensku). Během první poloviny letošního roku se do něj zapojilo padesát českých a padesát slovenských škol.

Školní týmy díky tabletům, které v rámci projektu od Veolie získaly, mohly ve svém okolí objevovat a fotit divoce rostoucí rostliny. Pomohly tak zároveň naplnit aplikaci Pl@ntNet o druhy planě rostoucí v naší přírodě. O svých objevech následně informovaly veřejnost formou videí, reportáží nebo výstav. Na nejlepší z nich se můžete podívat na stránce www.tajnyzivotmesta.cz.

celý článek

Soutěž VODA PRO ŽIVOT zná své výherce

vydáno 28.6.2017

Literární práce, fotografie a výtvarná díla propojilo jediné téma „voda pro život“. Do stejnojmenné soutěže pro žáky pražských základních a středních škol dorazilo téměř 600 děl. Výherci soutěže, jejímž generálním partnerem byly Pražské vodovody a kanalizace a nad níž převzala záštitu primátorka Prahy Adriana Krnáčová, obdrželi ocenění v historické budově čerpací stanice Podolské vodárny. „Gratuluji výhercům a děkuji všem účastníkům, kteří nám otevřeli nové pohledy na vodu a vodárenství,“ podotkl generální ředitel PVK Petr Mrkos.

Oceněná díla budou od začátku roku 2018 vystavena v budově magistrátu na Mariánském náměstí a rovněž vyjde sborník s fotografiemi, malbami i literárními útvary.

celý článek

Vodní strážci sportovali na Káranském vodovodníku

vydáno 2.6.2017

Jarní akce klubu vodních strážců proběhla letos ve spojení s velkou sportovně-charitativní událostí Káranský vodovodník. Děti se zúčastnily v hojném počtu a svými sportovními výkony se od dospělých vůbec nenechaly zahanbit, leckdy je dokonce předčily.

Pro účastníky byly připraveny 2 okruhy, na nichž je čekaly kontroly s razítky a vzhledem k horkému počasí přišly vhod i cisterny se studenou pitnou vodou. Cyklisté absolvovali 26 km po krásné trase polabskými lesy, chodci a běžci poznávali krásy místní krajiny na 13 km dlouhé trase vedoucí z velké části po naučné stezce Krajinou Rudolfa II., se zastávkou na unikátní kulaté návsi v Byšičkách. V cíli dostali všichni sportovci dárky (reflexní šátek na krk a přívěsek na batoh) a mohli se občerstvit u vodního baru.

Po skvělém sportovním výkonu byl pak pro děti na káranském hřišti připraven program se soutěžemi, kvízy a výtvarnými dílničkami. Kdo měl stále dost energie, mohl se vyřádit na fotbalovém hřišti nebo na prolézačkách. Zájemci se mohli podívat na prohlídku po úpravně vody, kde načerpali informace o více než stoletém provozu káranského vodárenského systému.

Na závěr celodenního programu sklidila velký úspěch ukázka králičího hopu, při které králíci zdolávali jak překážkovou trasu, tak předváděli skok do výšky.

Skvělou zprávou je, že se v průběhu Káranského vodovodníku zapsalo do klubu mnoho nových členů. Pokud byste chtěli naše řady rozšířit o nějakého kamaráda, nezapomeňte mu říct, že se může zaregistrovat na https://vodnistrazci.cz/prihlaska-do-klubu/ a na další akci klubu už můžete vyrazit společně.

Budeme se na vás těšit na podzimní akci, o které vás budeme včas informovat v časopise a na webu.

Více fotografií najdete v galerii: http://karanskyvodovodnik.rajce.idnes.cz/

celý článek

Den otevřených dveří ve Vodním domě – 2. června od 9 do 18 hod.

vydáno 31.5.2017

Přijďte navštívit Vodní dům v Hulicích u vodní nádrže Švihov na Želivce. Při příležitosti Evropského týdne udržitelného rozvoje se otevře návštěvníkům zdarma v pátek 2. června a v prodloužené době! Otevřeno bude od 9 do 18 hodin.

Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Najdete v něm moderní expozici, která atraktivní formou seznámí vás i vaše děti s dvěma tvářemi vody. Představí vám vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života.

Expozice uvnitř Vodního domu vás provede postupně pěti přehlednými sekcemi:

 • Vodní mikrosvět
 • Pod vodní hladinou
 • Na břehu řeky
 • Nekonečná cesta vody
 • Výlet do historie

http://www.vodni-dum.cz/

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropská iniciativa, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Napříč celou Evropou probíhají tisíce různých tematických akcí: konference, výstavy, workshopy, semináře, filmová promítání, komunitní akce, dny otevřených dveří a mnohé další aktivity. Poprvé se uskutečnil ve dnech 30. května – 5. června 2015 a od té doby se každoročně opakuje. Na evropské úrovni ETUR koordinuje Evropská síť udržitelného rozvoje. V České republice převzal záštitu nad projektem v roce 2015 Úřad vlády České republiky a koordinuje jej prostřednictvím Odboru pro udržitelný rozvoj.

celý článek

Dětský den rybářských slavností

vydáno 29.5.2017

Rádi bychom vás pozvali na Dětský den rybářských slavností, který se koná v sobotu 3.6.2017 v areálu jezera Katlov u Červených Janovic, jakožto doprovodný program evropského šampionátu v lovu kaprů (European Carp Fishing Championship for Juniors).

Můžete se těšit na bohatý program pro celou rodinu.Děti mohou navštívit rybářskou školičku, pohádkový les, sokolníka, prohlédnout si ukázku podvodního světa jezera Katlov ve sladkovodních akváriích, maminky se mohou nechat zkrášlit u kosmetického stánku společnosti Mary Kay. Po celou sobotu vás bude doprovázet kapela Handa Banda revival. V odpoledních hodinách si můžete vyslechnout přednášku Jakuba Vágnera o zahraničních expedicích a užít si koncert kapely Vesna.

Na závěr dne proběhne vyhlášení evropských juniorských šampionů.

Od 18:30 na koncert QUEENIE - Queen Tribute Band, Vesny a ADAMA MIŠÍKA.

Detailní program najdete na přiloženém plakátu.

Vstupné a případné stanování v areálu je zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách http://katlov.com/doprovodny-program/.

celý článek

Pozvánka na Káranský vodovodník

vydáno 3.5.2017

Milí Vodní strážci,

srdečně vás zveme na klubovou akci. Vše důležité se dozvíte v pozvánce.

celý článek

Prohlídka čistírny odpadních vod - 25.3.2017

vydáno 14.3.2017

Při příležitosti Světového dne vody (22. března), jehož letošním tématem je odpadní voda, se zájemcům otevírá čistírna odpadních vod v Praze - Horních počernicích. Den otevřených dveří se v ČOV bude konat v sobotu 25.3.2017 od 9 do 14 hodin.

Pokud máte o prohlídku zájem, je nutné se zeregistrovat zde: http://www.pvk.cz/hop/.
Vstup dětí je povolen pouze v doprovodu dospělých osob.

Komentované prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech po skupinách maximálně dvaceti osob.

Adresa: U Úlů 245, Horní Počernice
Spojení autobusem č. 353 z Černého Mostu do zastávky Čertousy.

Při prohlídce návštěvníci uvidí celý proces čištění a dozví se spoustu zajímavých informací.

O Světovém dni vody
Světový den vody se slaví již od roku 1993, a to vždy 22. března. Toto datum vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Důvodem byla starost o ochranu vodních zdrojů na Zemi, která se stala s postupem globalizace a zlepšování životní úrovně lidí v mnoha zemích zcela nezbytnou.

celý článek

Pozvánka na přednášku VODA A CIVILIZACE - 18.3.2017

vydáno 14.3.2017

Jakožto zkušeným vodním strážcům vám asi nemusíme zdůrazňovat, že 22. března se slaví Světový den vody. Je již tradicí, že při této příležitosti pořádáme v Muzeu pražského vodárenství dny otevřených dveří. Tentokrát se konají o víkendu 18. a 19. března 2017 v čase 9:30 - 16:30. Letos jsme program zpestřili o přednášku od známého českého egyptologa, pana Miroslava Bárty, na téma VODA A CIVILIZACE.

Přednáška se koná v sobotu 18.3. 2017 od 15:00 v čerpací hale a je zdarma.

Máte-li o přednášku zájem, je nutné se zaregistrovat, protože počet míst v sále je omezen!

Registraci můžete udělat zde: http://www.pvk.cz/registrace-prednaska-podoli/

Miroslav Bárta je český egyptolog a archeolog. Od roku 2011 vede výzkum archeologické lokality Abúsír v Egyptě a od roku 2013 je ředitelem Českého egyptologického ústav.

Muzeum pražského vodárenství najdete v Podolské vodárně, Podolská 15, Praha 4.

celý článek

Nové vzdělávací programy pro základní školy

vydáno 1.2.2017

Jako vodní strážce toho už asi víš o vodě hodně. Chceš, aby se o tomto tématu dozvěděli zajímavé a užitečné informace i tví spolužáci? Informuj prosím paní učitelku nebo pana učitele o tom, že společnost Pražské vodovody a kanalizace připravila nové vzdělávací programy pro základní školy. Stačí jim poslat odkaz na tuto stránku nebo říct, ať se podívají na www.pvk.cz do sekce Voda hrou. Všechny programy jsou zdarma!


1/ Historie vodárenství v Muzeu pražského vodárenství

Vhodné pro: 5. - 9. třídu, střední školy

 • Historie zásobování vodou, první pražské vodovody
 • Vltavské renesanční vodárny (vodárenské věže), moderní způsoby úpravy pitné vody

Termín: pondělí – pátek dopoledne
Kontakt: muzeum@pvk.cz, tel.: 272 172 345

2/ Koloběh vody ve vodárenství + pokusy s vodou

Vhodné pro: 1. - 5. třídu

 • Koloběh vody ve vodárenství, pokus, ukázka čištění vody
 • Krátká prohlídka Muzea pražského vodárenství se stručným výkladem

Termín: čtvrtek nebo pátek dle dohody
Kontakt: muzeum@pvk.cz nebo jana.mendlova@pvk.cz, tel.: 267 194 223

3/ Čištění odpadních vod - prohlídka čistírny odpadních vod Horní Počernice Čertousy

Vhodné pro: 6. - 9. třídu

 • Stručné vysvětlení koloběhu vody ve vodárenství
 • Prohlídka ČOV, vysvětlení postupu čištění odpadních vod

Pozn.: Veškerý program probíhá ve venkovním prostředí, nehledě na počasí.
Před vstupem do ČOV musí pedagogický dozor podepsat prohlášení o seznámení s bezpečnostními riziky a dodat seznam dětí

Termín: každé první úterý v měsíci dopoledne
Kontakt:             jana.mendlova@pvk.cz, tel.: 267 194 223

4/ Přednášky ve školách

Program č. 2 je možné provést formou přednášky přímo ve škole (platí pouze pro pražské školy), v takovém případě program nezahrnuje prohlídku muzea a trvá jednu vyučovací hodinu.
Výklad i tempo přednášek vždy přizpůsobujeme věku dětí.

Kontakt: jitka.fialova@pvk.cz nebo jana.mendlova@pvk.cz, tel.: 267 194 223


V rámci všech programů dostanou žáci tematicky zaměřené pracovní listy.

Všechny programy jsou koncipovány pro jednu třídu, tedy 15 - 30 dětí + pedagogický doprovod.
Programy jsou ZDARMA.


DSC_0408 DSC_1878w podolská vodárna_0341web podolská vodárna_1095-web

Dopravní spojení:

Adresa Muzea pražského vodárenství: Podolská 15, Praha 4
Dopravní dostupnost: tramvaj č. 2, 3, 17, 21, autobus č. 134
zastávka Podolská vodárna

Adresa ČOV Horní Počernice: U Úlů 2456, Praha 20
Dopravní dostupnost: autobus č. 353 z Černého Most, zastávka Čertousy

celý článek

PVK připravily pro ZŠ nový výukový program

vydáno 30.11.2016

Pražské vodovody a kanalizace dlouhodobě spolupracují se základními školami v Praze na osvětové činnosti. V roce 2016 vytvořily pro žáky nový výukový program na interaktivní tabule, který dětem hravou formou vysvětluje celý proces koloběhu vody ve vodárenství, proces výroby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. Součástí programu jsou také úkoly, které žáky vedou k zamyšlení nad různými ekologickými tématy jako je například šetření vodou, spotřeba vody nebo určování toho, co patří a nepatří do kanalizace. Získané vědomosti si pak žáci mohou ověřit pomocí kvízů.

Pro školy jsme připravili také přednášky, které přizpůsobujeme věku žáků. Zaměřujeme se při nich kromě vodárenského koloběhu také na nový program. Názorně dětem předvádíme čištění vody pomocí pokusu s pitnou vodou. O přednášky je mezi školami velký zájem, především ve školách s ekologickým zaměřením. Naším cílem je dětem ukázat nejen náročnost celého vodárenského procesu, ale především je vést k ochraně vody a životního prostředí.

Máte-li zájem o program pro interaktivní tabule nebo přednášku ve škole, můžete se na nás obrátit.

Kontakt:

Jitka Fialová, jitka.fialova@pvk.cz

Jana Mendlová, jana.mendlova@pvk.cz

Tel: 267 194 223

celý článek

Vodní strážci se bavili na Science show

vydáno 29.11.2016

Za velkého zájmu vodních strážců proběhla v sobotu 26. listopadu 2016 v Podolské vodárně zábavná Science show. Návštěvníci se nejen dobře pobavili, ale dozvěděli se i spoustu zajímavých informací ze světa chemie a fyziky. Vědí už jak si vyrobit raketu, že si lze za pomoci peroxidu vodíku a hypermanganu vytvořit džina z lahve, nebo jak se chová kapalný dusík a že si s ním lze užít spoustu legrace. Některé pokusy sice vypadaly nebezpečně, ale naštěstí jediné, co diváky po odchodu z vodárny bolelo, byly břišní svaly od spousty smíchu.

Po skončení show si děti mohly některé pokusy vyzkoušet. Pokládali mince na vodu, zjistili, že sítkem nemusí vždy protéct voda, viděli, jak se dá z vody uválet kulička :-), nebo si nechali polít ruku kapalným dusíkem. Kdo zrovna nedělal pokusy, ten si vyšlápl osm pater na vodárenskou věž, a i když byla zrovna mlha, tak pohled na vodárnu z vrchu všechny zaujal. Při odchodu děti dostaly drobné dárky a knihu Příběh vody.

Pokud jste se Science show z nějakého důvodu nemohli zúčastnit a rádi byste ji viděli, doporučujeme vám návštěvu IQLandie v Liberci, jejíž zaměstnanci pro nás show připravili.

Už teď se těšíme na další akci Klubu vodních strážců, která se uskuteční na jaře. Pozvánku opět najdete v časopise a na webových stránkách klubu.

celý článek

Pozvánka na SCIENCE SHOW

vydáno 4.11.2016

Milí Vodní strážci,

srdečně vás zveme na klubovou akci. Vše důležité se dozvíte v pozvánce.

celý článek

Návštěva Vodního domu byla zajímavá pro děti i dospělé

vydáno 27.5.2016

Zájem o návštěvu Vodního domu na Želivce v sobotu 21. května 2016 byl velký. Místa v autobusu byla zaplněna během několika dnů, takže někteří se do autobusu bohužel nedostali.

Do expozice Vodního domu návštěvníci vchází tunelem. Představuje štolový přivaděč vody z úpravny vody Želivka, který přepravuje pitnou vodu do Prahy. Děti si prohlédly vodní organismy pod mikroskopem, seznámily se s vodními rostlinami a živočichy, ochutnaly různé druhy vody. V atriu se jim líbily umělé vodní toky, které ovládaly pomocí čerpadel, pump či různých mlýnků a v hezkém počasí nevadilo ani to, že byli mokří.

Vedle prohlídky expozice měli možnost navštívit také hráz vodní nádrže Švihov. Prohlédnout si největší vodní nádrž u nás totiž nemůže každý. V okolí hráze je nutno dodržovat zvýšená bezpečnostní opatření. A nakonec děti čekalo ve vodním domě překvapení v podobě vodníka, který jim rozdal drobné dárky.

celý článek

Pstruhům se v čisté Ohři bude dařit

vydáno 17.5.2016

Známý rybář a ochránce přírody Jakub Vágner vypustil 10. května 2016 zhruba tunu dospělých pstruhů do řeky Ohře v Terezíně. Stalo se tak díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia. Za šest let projektu „Cesta pstruha“ se tak již do českých řek navrátilo přes 12 tun pstruhů potočních.

Drtivou většinu vysazených ryb tvořili, podobně jako v minulosti, „divocí“ pstruzi potoční, zbytek několik trofejních pstruhů duhových. Celkem bylo do Ohře vysazeno zhruba 600 kusů ryb ve stáří tří let a více, které byly odchovány v severočeské nádrži Nechranice. Terezín se stal po Plasech, Vrchlabí a Špindlerově mlýnu další lokalitou, kam byli pstruzi vypuštěni. Obdobný projekt, jako je plánované každoroční vysazování větších pstruhů potočních do přirozených lokalit, podle Jakuba Vágnera v Evropě neexistuje. Jakub Vágner i letos vybral vhodné místo, které je chráněné od kormoránů, kteří jsou velkými predátory ryb. Odborníci budou v dalších letech řeku monitorovat, zda se populace pstruhů uchytila.

Stejně jako v předchozích letech provázely Vágnera při vysazování pstruhů děti z místních základních škol, které si ráno vyslechly jeho přednášku o přírodě a rybách. Pak se s ním vypravily k řece, aby pomáhaly s vypouštěním pstruhů. Projekt Cesta pstruha jednak pomáhá vracet ryby do řek, ale také chce přispět k osvětě a působit na mládež, aby si vážila čisté přírody a podílela se na jejím zachování. To je cílem i dalších projektů, které v rámci biodiverzity skupina Veolia organizuje.

Letošní vypouštění pstruhů bylo už šesté v řadě. Prvním tokem, do kterého Vágner dospělé pstruhy v minulosti vysazoval, byla řeka Střela, v lokalitě u jezu na Velké louce v městečku Plasy na Plzeňsku. Počínaje rokem 2013 se působnost projektu rozšířila do řeky Labe – do Vrchlabí a v roce 2014 do Špindlerova Mlýna. V loňském roce byli pstruzi vypouštěni do Labe zhruba půl kilometru nad Labskou přehradou.

Více informací o projektu Cesta pstruha najdete na stránkách www.cestapstruha.cz.

celý článek

Pozvánka do Vodního domu v Hulicích

vydáno 21.4.2016
celý článek

Jakub Vágner vyprávěl o stromových lidech

vydáno 25.11.2015

O stromových lidech z ostrova Papua Nová Guinea a jiných svých zážitcích z cest vyprávěl Jakub Vágner na své přednášce v čerpací stanici Podolské vodárny v sobotu 21. listopadu 2015. Část vystoupení věnoval také Iránu, Iráku a Sýrii, které navštívil před třemi lety a nakonec ukázal několik fotografiií velké tygří ryby z Konga a popisoval náročné lovení této největší sladkovodní ryby.

Stromoví lidé jsou domorodé kmeny na ostrově Papua Nová Guinea, kteří si své stromové chýše staví ve výšce 40 – 45 metrů nad zemí. Tyto kmeny se nazývají Korowaiové a Kombaiové, neznají bílé lidi a teprve dotykem poznají, že se nejedná o ducha. Pracují nástroji, které se používaly v době kamenné. Jsou malí, muži obvykle měří kolem 150 cm, ale mají obrovskou sílu. Chodí nazí a bosí a jejich život je vlastně boj o přežití, boj o pitnou vodu. Ženy, muži i děti těžce pracují. Znají ale velmi dobře přírodu a respektují ji.

Před třemi lety Jakub Vágner navštívil oblasti kolem řek Eufrat a Tigris, kde se snažil chytit velerybu. Pohybovali se v oblastech států Irán, Irák a Sýrie, ve kterých by to dnes vzhledem k situaci na blízkém východě nešlo. Konec přednášky pak věnoval velké tygří rybě z Konga, se kterou sváděl boj 7,5 hodiny, ale nakonec zvítězil.

celý článek

Děti se svezly na raftech ve Staré čistírně

vydáno 14.11.2014

Starou čistírnu v Praze 6 si v sobotu 8. listopadu prohlédlo více než sto dětí s rodiči. Uskutečnilo se tam další setkání Klubu vodních strážců a dětí zaměstnanců naší společnosti.

Průvodci seznámili návštěvníky s historií a provedli je podzemím, prohlédli si staré parní stroje a zajímavé chodby a nakonec došly až do podzemní nádrže, kde se všichni svezli na raftech. Právě projížďka na raftech je lákala nejvíc. Jen někomu se podařilo během plavby zazvonit na zvoneček, který má přinést rok štěstí.

„Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí, ty pak využily při vyplňování kvízů. Především dospělým se líbil film Muži pod Prahou z roku 1947, který ukazuje, jak náročná byla dříve práce ve stokové síti. Každý, kdo vyplnil kvízy, si nakonec odnesl nějakou cenu, ale především hodně nových informací a zážitků“, řekla Jitka Fialová, manažerka útvaru komunikace a marketingu.

celý článek

Chytaní ryb s Jakubem Vágnerem přineslo mnoho zážitků

vydáno 20.5.2014

Nadšení malých rybářů, desítky úlovků a hlavně mnoho nových informací přineslo setkání členů Klubu vodních strážců s věhlasným rybářem Jakubem Vágnerem. Akce, která proběhla v sobotu 17. května u rybníka v obci Zahrádka na Sedlčansku, pořádala společnost Veolia.

Mladí rybáři nebo jeho obdivovatelé se těšili, co vše se o rybách dozvědí. A netrvalo to dlouho a po pár minutách už podběrákem vytahovali první rybu – jesetera ruského. Jakub dal rybu do „postýlky pro ryby“, polil ji vodou a radil dětem, aby na rybu sahaly jen mokrou rukou, jak rybu chytit, jak nahodit, jak ji uchopit a mnoho dalších zajímavostí. Po chvíli byla ryba vypuštěna opět do rybníka, vždy velmi jemně, aby si neublížila. Podařilo se dokonce chytit rybu poraněnou od velké štiky, kterou Jakub ošetřil septonexem. Dětem ale vysvětlil, že i když je ryba trochu poraněná, když zabere, je v pořádku. Podařilo se chytit hodně ryb velkých asi 70 – 80 cm, nejčastěji jesetery.

Mladí rybáři měli velký zážitek, chytali ryby s Jakubem, hodně se toho dozvěděli a ještě si odnesli dárek. Ani déšť je neodradil, naopak, právě za deště prý ryby berou nejlépe.

Celé setkání nakonec zhodnotil jeden malý nadšený rybář Míša Stěhula: „Bylo to fantastické a nikdy na to nezapomenu, fakt nikdy!“ Jeho radost byla obrovská a upřímná a za to patří celému týmu, který se dětem věnoval, obrovský dík.

Setkání s Jakubem se mladým rybářům moc líbilo, protože přišla dvě poděkování a nakonec i "píseň pro Jakuba" od Matyáše Novotného.

Když ta ryba plula v řece, Jakub na ní navnadil a když jí pak vyndal na břeh políbil a vypustil.
Ref. Být jako Jakub, být jako Jakub, být jako Jakub chtěl já bych, jako Jakub, jako Jakub u vody se vyřádit.
Být jak Jakub je můj sen a když se to povede, tak mě pochválit můj táta jednou taky dovede.
Ref. Být jako Jakub, být jako Jakub, být jako Jakub chtěl já bych, jako Jakub, jako Jakub u vody se vyřádit.
Sportovnímu rybaření věnuje se každý rok, že je Jakub jednička to pochopí i malý hoch.
Ref. Být jako Jakub, být jako Jakub, být jako Jakub chtěl já bych, jako Jakub, jako Jakub u vody se vyřádit.

celý článek

Muzeum pražského vodárenství

vydáno 30.8.2010

Muzeum se nachází v ulici Podolská 15, Praha 4.

Uvnitř této nádherné budovy na břehu Vltavy se skrývá vodárna a Muzeum pražského vodárenství.

V muzeu uvidíte spoustu zajímavých exponátů a především krásný výhled do tzv. Englovy katedrály, což je hala s pískovými filtry, kde se čistí pitná voda.

Muzeum můžete navštívit při Dnech otevřených dveří, vždy o víkendu kolem 22. března a v polovině září (otevřeno od 9.30 do 16.30 hod.). Tyto informace vždy najdete na www.pvk.cz

celý článek

Prohlídky muzea a vodárny Podolí

vydáno 26.8.2010

Chcete vědět, jak to vypadá ve skutečné vodárně?
Dozvědět se, co jsou česle, čiřiče a prohlédnout si Prahu z vodárenské věže?
Pak se tam v doprovodu rodičů můžete vydat každý čtvrtek ve 13 hod.m 15 hod. a 17 hod. a druhou sobotu v měsíci v 11 od a 13 hod.

Prohlídku si můžete objednat na www.ticketstream nebo na www.pvk.cz, kde také najdete na home page více informací.

Cena jednotlivé vstupenky 150 Kč, skupinové slevy.

Upozornění: Vstupenku musí mít každé dítě od 6 let, nutná fyzická zdatnost, výstup do 8. patra.

Virtuální prohlídka muzea

celý článek

Muzeum Stará Čistírna

vydáno 20.8.2010

Papírenská 6, Praha 6

Muzeum je umístěno v areálu staré čistírny odpadních vod. Pokud je navštívíte, seznámíte se s historií stokování a čištěním odpadních vod, uvidíte dodnes funkční parní stroje, staré více než 100 let a podíváte se i do podzemí.

Muzeum Stará Čistírna můžete navštívit od dubna do října, každé úterý až neděli.

Více informací na www.staracistirna.cz

Spojení: z metra A - Hradčanská busem 131 nebo vlakem do zastávky Nádraží Bubeneč, projděte pod železničním viaduktem a pokračujte vlevo do Papírenské ulice 6.

celý článek

Kronika

Kronika

Jakub Vágner pozval vodní strážce na Katlov

vydáno 12.10.2017
Jezero Katlov na Kutnohorsku se stalo domovem pro známého rybáře Jakuba Vágnera. O tom, proč si toto místo tak oblíbil a jak o něj pečuje, vyprávěl Jakub vodním strážcům na podzimním…
celý článek

Vodní strážci sportovali na Káranském vodovodníku

vydáno 2.6.2017
Jarní akce klubu vodních strážců proběhla letos ve spojení s velkou sportovně-charitativní událostí Káranský vodovodník. Děti se zúčastnily v hojném počtu a svými sportovními…
celý článek

Vodní strážci se bavili na Science show

vydáno 29.11.2016
Za velkého zájmu vodních strážců proběhla v sobotu 26. listopadu 2016 v Podolské vodárně zábavná Science show. Návštěvníci se nejen dobře pobavili, ale dozvěděli se i spoustu…
celý článek

Návštěva Vodního domu byla zajímavá pro děti i dospělé

vydáno 27.5.2016
Zájem o návštěvu Vodního domu na Želivce v sobotu 21. května 2016 byl velký. Místa v autobusu byla zaplněna během několika dnů, takže někteří se do autobusu bohužel nedostali. Do…
celý článek