PVK připravily pro ZŠ nový výukový program

Pražské vodovody a kanalizace dlouhodobě spolupracují se základními školami v Praze na osvětové činnosti. V roce 2016 vytvořily pro žáky nový výukový program na interaktivní tabule, který dětem hravou formou vysvětluje celý proces koloběhu vody ve vodárenství, proces výroby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. Součástí programu jsou také úkoly, které žáky vedou k zamyšlení nad různými ekologickými tématy jako je například šetření vodou, spotřeba vody nebo určování toho, co patří a nepatří do kanalizace. Získané vědomosti si pak žáci mohou ověřit pomocí kvízů.

Pro školy jsme připravili také přednášky, které přizpůsobujeme věku žáků. Zaměřujeme se při nich kromě vodárenského koloběhu také na nový program. Názorně dětem předvádíme čištění vody pomocí pokusu s pitnou vodou. O přednášky je mezi školami velký zájem, především ve školách s ekologickým zaměřením. Naším cílem je dětem ukázat nejen náročnost celého vodárenského procesu, ale především je vést k ochraně vody a životního prostředí.

Máte-li zájem o program pro interaktivní tabule nebo přednášku ve škole, můžete se na nás obrátit.

Kontakt:

Jitka Fialová, jitka.fialova@pvk.cz

Jana Mendlová, jana.mendlova@pvk.cz

Tel: 267 194 223


Kronika

Kronika

Jakub Vágner pozval vodní strážce na Katlov

vydáno 12.10.2017
Jezero Katlov na Kutnohorsku se stalo domovem pro známého rybáře Jakuba Vágnera. O tom, proč si toto místo tak oblíbil a jak o něj pečuje, vyprávěl Jakub vodním strážcům na podzimním…
celý článek

Vodní strážci sportovali na Káranském vodovodníku

vydáno 2.6.2017
Jarní akce klubu vodních strážců proběhla letos ve spojení s velkou sportovně-charitativní událostí Káranský vodovodník. Děti se zúčastnily v hojném počtu a svými sportovními…
celý článek

Vodní strážci se bavili na Science show

vydáno 29.11.2016
Za velkého zájmu vodních strážců proběhla v sobotu 26. listopadu 2016 v Podolské vodárně zábavná Science show. Návštěvníci se nejen dobře pobavili, ale dozvěděli se i spoustu…
celý článek

Návštěva Vodního domu byla zajímavá pro děti i dospělé

vydáno 27.5.2016
Zájem o návštěvu Vodního domu na Želivce v sobotu 21. května 2016 byl velký. Místa v autobusu byla zaplněna během několika dnů, takže někteří se do autobusu bohužel nedostali. Do…
celý článek