Kvízy 21. září 2022

Povodňový kvíz

Povodňový kvíz

Ve kterém roce byly poslední velké povodně na Moravě a ve východních Čechách?

Velké povodně se v České republice vyskytují…

Který druh povodní se v ČR nevyskytuje?

Musí mít povodeň vždy jen katastrofické následky?

Jak se říká nádržím, které jsou za normálních okolností bez vody a jejich úkolem je zadržet vodu při zvýšených průtocích?

Jak se říká přirozeným zátočinám na vodních tocích, které napomáhají ke zpomalení povodňové vlny?

Co se měří na stupnici vodočtu?

Jak často se objevuje 50letá povodeň?

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.