Víte že ...

Tři čtvrtiny povrchu zemského tvoří voda? 
Voda pokrývá kolem 70 až 75 % zemského povrchu.

Zajímá nás 7. prosince 2021

Pražské mosty přes Vltavu

Víte, kolik je v Praze mostů? Hlavní město má ve svém vlastnictví nebo ve správě přes 600 mostů a mostků. Nejsou to však jen ty velké známé mosty přes Vltavu nebo Berounku, ale i menší mostky a lávky přes údolí, potoky, silnice nebo železnice. Mostů přes Vltavu je na území Prahy celkem 27, devět z nich však nespojuje oba říční břehy, ale slouží pouze jako lávky nebo mostky na některé z četných pražských ostrovů (namátkou třeba most na Císařskou louku, Dětský nebo Slovanský ostrov, mostky přes Čertovku či nově vybudovaná Trojská lávka). Z toho vyplývá, že těch velkých, které překračují celou Vltavu, je na území Prahy osmnáct. V článku se budeme stručně věnovat těm nejznámějším. Pojďme to vzít popořadě, pěkně po proudu. Začneme tedy na jihu Prahy.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.