Kvízy 8. října 2021

Poznáš vodárenské věže a další stavby?

Poznáš vodárenské věže a další stavby?

Na obrázku je vodárna, jejíž provoz byl spuštěn v r. 1914, kdy jako první začala dodávat do Prahy nezávadnou a hygienicky zabezpečenou pitnou vodu.

Vznik této věže je datován do 16. století, původně patřila ke zdejšímu mlýnu. Stojí na levém břehu Vltavy poblíž Jiráskova mostu.

Tato vodárenská věž byla postavena v r. 1888 vysoko nad Vltavou, fungovala jen do r. 1913. Dnes v ní sídlí místní Dům dětí a mládeže a komunitní centrum.

Na obrázku je jediná ze tří pražských vodáren, která byla postavena přímo v Praze. Navrhl ji architekt Antonín Engel a v provozu je od roku 1929. Upravuje vodu z řeky Vltavy.

Tato vodárenská věž se nachází na Novém městě pražském. Její současná podoba pochází ze 16 století. Věž je o více než metr vychýlená. Ve 20. století byla zakomponována do stavby Galerie Mánes.

Tato věž neslouží k akumulaci vody, ale jejím úkolem je vyrovnávání výkyvů v tlaku vody vznikajících v přívodním řadu ze Želivky. Dokončena byla v r. 1976.

Věž stojí poblíž Karlova mostu v místě zvaném Novotného lávka. Svému účelu přestala sloužit roku 1880 a dnes se v ní nacházejí kanceláře.

Tato vodárna je nejmodernější a největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu. Doprava pitné vody je zajištěna štolovým přivaděčem o délce 52 km. Byla uvedena do provozu v roce 1972.

Tato věž vznikla v roce 1882. Původně do ní byla čerpána voda z Vltavy, později byla na pojena na káranský vodovodní přivaděč. Ve věži a jejím okolí je plánováno vybudování osvětového centra Hydropolis.

Architektonicky zajímavá stavba se oficiálně nazývá Vršovická vodárenská věž, ale známá je pod jiným názvem. Stojí na pražské Pankráci a navrhl ji známý architekt Jan Kotěra.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.