Voda a technika 27. dubna 2021

Izrael - velmoc v oblasti vodního hospodářství

O Izraeli jste už možná slyšeli. Je to stát na Blízkém východě v jihozápadní Asii. Leží na pobřeží Středozemního moře, sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem v jedné z nejsušších oblastí na světě, avšak díky velkému úsilí a využívání moderních technologií nedostatkem vody netrpí. 

V Izraeli tvoří poušť asi 60 % jeho území a izraelský národ se od nepaměti potýkal s nedostatkem vody. Zejména po 2. světové válce vzrůstal počet obyvatel, a aby byl pro všechny dostatek pitné vody, musela země vytvořit program, jak vodu pro obyvatele získat. Zdrojem sladké vody jsou v Izraeli hory a Galilejské jezero. Proto byl ze severu, tj. z hor a jezera vybudován národní rozvaděč vody, který dopravuje vodu do suchých jižních oblastí Izraele. Před třiceti lety byl pro zemědělství vytvořen také systém zachycování dešťové vody a současně bylo v celé zemi provedeno mnoho nových vrtů. Již v roce 1985, kdy řada zemí vůbec množství spotřebované vody neřešila, začala být v Izraeli využívána vyčištěná odpadní voda pro zavlažování v zemědělství a byla rozvedena potrubí pro recyklovanou vodu. Na začátku 21. století začal Izrael získávat do národní vodovodní sítě také vodu z odsolovacích zařízení.

Právě špičkové technologie řešící nedostatek vody vyvinuté v posledních desetiletích pomohly Izraeli stát se světovou jedničkou v hospodaření s vodou. Ale neznamená to, že teď už vody mají neomezené množství a mohou jí plýtvat. Naopak, nadále šetří vodou, čistí, tedy recyklují odpadní vody a využívají je v zemědělství, vodu odsolují a vymýšlejí nové způsoby zavlažování, které snižují spotřebu vody v zemědělství.

S tím, jak ubývají zdroje vody a naopak přibývá obyvatel, se dostávají do popředí tzv. chytrá řešení, která právě v Izraeli využívají. Recyklace vody znamená, že veškeré odpadní vody musí být shromažďovány a čištěny, pak dopraveny do velkých nádrží a odtud putují na pole. V posledních letech Izrael upravuje a recykluje většinu svých odpadních vod, které pak využívá při zavlažování v zemědělství a stal se tak vzorem pro jiné suché oblasti ve světě.

Je až s podivem, že tato země, která má nedostatek vody, dnes dodává velké množství vody také svým sousedům, např. Palestině a Jordánsku. A o tom, jak zacházet s vodou, může školit celý svět.

 

Foto: Autor: Andrew Shiva / Wikipedia, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25629381

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.