Voda v přírodě 3. prosince 2020

Koloběh vody v přírodě

Víte, kde se bere dešťová voda? Co se s ní děje, když spadne na zem? Nebo kam odtékají řeky? Všechny tyto děje jsou součástí koloběhu vody v přírodě. A stejně jako ostatní přírodní procesy má i koloběh vody svá pravidla. Voda se při něm neustále přemísťuje a mění svoji podobu. Pojďme se spolu na celý proces podívat důkladněji…

Začněme tím, že vody je na planetě Zemi stále stejně. Nikam nemizí, ani odnikud nepřibývá. Jen má různé podoby. Koloběh nemá ani konec, ani začátek, ale jde o neustále probíhající proces.

Voda jako velká cestovatelka

V průběhu nepřetržitého procesu, kterému říkáme koloběh vody, se voda přeměňuje na plyn, což je vodní pára v atmosféře, kapalinu tedy déšť a vodu, ale také na pevnou formu, tedy sníh a led.

Co je příčinou toho, že voda mění svou podobu? Je to slunce. Působením paprsků slunce se voda z oceánů odpařuje, a to během celého roku. Vzniká pára, která vstupuje do atmosféry. Tam se ochlazuje a vytváří mraky, které jsou unášeny prouděním vzduchu, a ze kterých padá déšť zpět na pevninu nebo i do moří. Když se mraky ochladí, vznikají zmrzlé kapky – sněhové vločky.

Část dešťových kapek se vypaří ještě před dopadem na zem, část dešťové vody stéká zpátky do řek a moří, část se vsákne do země a tvoří podzemní vody. Podzemní vody jsou zásobovány roztátým sněhem a dešťovými srážkami. Když protékají v podzemí různými půdami, obohacují se o minerály, které půdy obsahují.

A koloběh vody se neustále opakuje.

Během celého svého putování přináší voda užitek živým organismům. Tvoří hlavní složku rostlin a živočichů i nás, lidí, a je pro náš život nepostradatelná. Člověk se odpradávna snaží vodu využívat k různým účelům, vodou se zavlažují pole nebo slouží jako zdroj energie při výrobě elektřiny, lidé se v ní rádi osvěží a využívají ji i k rekreačním účelům.

Voda na Zemi

Celkové množství vody a ledu na planetě zabírá asi 70 % zemského povrchu. Přesto, že to vypadá, že máme vody přebytek, není tomu tak. Převážná většina této vody se totiž nachází v oceánech a je slaná (97 %). Sladká voda se nachází jen v ledovcích, jezerech, řekách a podzemních vodách. A v tom je právě problém. Voda sice neubývá a nikde nemizí, ale na planetě se různě přesouvá. A na různých místech ubývá především sladká voda, která je zdrojem pitné vody. Lidé v mnoha částech světa s vodou zacházejí velmi nešetrně, znečišťují ji průmyslovou výrobou a často se stává, že následkem jejich jednání jsou navždy zničené vodní zdroje.

Jaká jsou skupenství vody

O tom, že při koloběhu vody v přírodě voda mění svoji podobu, jste se už dozvěděli, ale víte, jak se tato různá forma vody správně nazývá? Je to skupenství vody, a to kapalné, pevné a plynné.

Voda v kapalném skupenství je součástí všech živých organismů. Aniž si to uvědomujeme, voda nás obklopuje všude a je součástí našeho každodenního života. Používáme ji na pití, umývání, splachování, vaření, praní a při mnoha dalších činnostech. V přírodě vodu vídáme za deště, v řekách, potocích, jezerech nebo mořích.

To, že led a sníh je vlastně voda, ví každé dítě. Má jen jiné skupenství. Voda v pevném skupenství, tedy led a sníh v zimě pokrývá krajinu a na nejvyšších horských vrcholech leží po celý rok. Při teplém počasí sníh a led taje a opět se mění na vodu.

Voda v plynném skupenství je pára. A i když ji nevidíme, cítíme vlhkost ve vzduchu, např. po dešti.

 

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.