Voda z vodovodu 15. září 2021

Podolská vodárna je zpět v trvalém provozu

Když se Pražanů zeptáte, zda znají nějakou vodárnu, která jim dodává pitnou vodu, většinu z nich napadne jako první Podolská vodárna. A to i přes to, že vodárna v posledních 19 letech sloužila pouze jako záložní zdroj a vodu do vodovodní sítě nedodávala. 

Letos je to právě 100 let, kdy byla schválena výstavba tohoto „chrámu vody“. Podolskou vodárnu navrhl známý architekt Antonín Engel a výstavba první budovy byla dokončena v roce 1929. Druhá část areálu, tedy budova s vodárenskou věží, byla dokončena až později, v 60. letech minulého století. Od té doby trvale zajišťovala Pražanům pitnou vodu, a to až do roku 2002, kdy přišly velké povodně a zatopení se nevyhnulo ani vodárně. Protože do Prahy dodávají vodu další dvě velké vodárny, které zvládnou pokrýt spotřebu pitné vody, bylo rozhodnuto, že bude Podolská vodárna odstavena z provozu a bude využívána pouze jako záloha pro případ nějaké nenadálé události ve vodárnách v Káraném nebo na Želivce.

Teď však nastala chvíle, kdy bude potřeba po více než sto letech provozu opravit káranský přivaděč a větší provozní údržbové práce jsou naplánovány i na Želivce. A proto letos v červnu přišel okamžik, kdy se projevila důležitost bílé krásky z Podolí, která opět pomůže svým dvěma kolegyním pokrýt spotřebu vody v Praze.

Aby však byla zachována kvalita pitné vody, na jakou jsou Pražané zvyklí, bylo třeba provoz náležitě připravit a zmodernizovat, protože za bezmála 20 let, kdy vodárna nebyla v provozu, se vývoj ve vodárenství nezastavil. Technologie byla doplněna o filtraci přes granulované aktivní uhlí (GAU), které dokáže z vody odstranit různé škodlivé látky včetně pesticidů, a pro hygienické zabezpečení bylo kromě chlorování doplněno i UV záření. Teď už tedy můžeme Podolské vodárně popřát bezproblémový provoz a připít jí na zdraví. A jak jinak, než kvalitní pitnou vodou.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.