Životní prostředí 3. prosince 2020

Biodiverzita

Pravděpodobně jste už slyšeli, co je biodiverzita. Je to svět živočišných a rostlinných druhů všude kolem nás, bez něhož bychom nemohli existovat. Bohužel, v posledních desetiletích pokračuje neuvěřitelně rychle jejich ničení. Kvůli chování lidí a zásahům do přírody mizí rostliny a živočichové sto až tisíckrát rychleji než je jejich přirozený cyklus.

22. květen - Mezinárodní den biodiverzity

Proto se od začátku tisíciletí 22. květen slaví jako Mezinárodní den biodiverzity neboli biologické rozmanitosti. Organizace spojených národů tento den vyhlásila proto, aby se zvýšilo povědomí o problémech souvisejících s biologickou rozmanitostí a jeho cílem je zpomalit úbytek rostlinných a živočišných druhů na naší planetě.

Za posledních dvacet let se realizovalo mnoho různých projektů na ozdravení a zlepšení biodiverzity. Přes vynakládané úsilí se však situace stále zhoršuje a dochází k celosvětovému poklesu biodiverzity.

Proto záleží na každém z nás, jak se budeme k přírodě chovat. Celá planeta je totiž propojená a ničením a ohrožováním biodiverzity, tedy svým chováním k okolní přírodě a živočichům, ničíme i sami sebe.

Jak rozvíjíme biodiverzitu v Praze

Naše společnost Pražské vodovody a kanalizace se snaží přivádět přírodu zpět do města, tedy rozvíjet v Praze biodiverzitu.

Neumíte si představit jak?

Aby ve městě zpívali ptáci, létali motýli nebo abychom slyšeli kvákat žáby, musí mít tito živočichové dobré podmínky k životu, ale ty nemohou mít tam, kde je beton, kde je stále krátce posekaná tráva a sucho. Potřebují k životu potravu a tu nenajdou na chodníku nebo silnici. Musí mít louku, lesy, vodu a my se snažíme jim podmínky k životu zlepšit.

Máme spoustu zelených ploch po celém městě, jsou to především podzemní vodojemy, čistírny odpadních vod, čerpací stanice, což jsou uzavřená místa se zelení, kam běžně lidé nechodí, proto jsme je osázeli lučními květy. Na loukách se dobře daří velkému množství druhů živočichů, kteří se dříve nad těmito plochami nezastavili, jako motýlům, broukům, čmelákům, kobylkám, samotářským včelkám, beruškám a dalším. Instalovali jsme přes 100 ptačích budek a hmyzích domečků. Hmyzem, který žije na loukách, se živí např. sýkorka, kos, drozd, poštolky. V našich areálech si našly domov pěnice pokřovní, rehek domácí či sýkora koňadra. Připravené máme také budky pro netopýry a rorýse na střeše budovy, ale ty zatím čekají na obydlení. Na našich loukách najdete sedmikrásky, kopretiny, pampelišky, vlčí máky, třezalky, jahodník, diviznu a mnoho dalších květin. Na střeše podzemního vodojemu máme jezírko, které slouží jako pítko pro ptáky.

Díky tomu, že jsou naše areály uzavřeny pro veřejnost, můžeme senoseč přizpůsobit např. líhnutí motýlů nebo může být odložena kvůli suchu. V pěti areálech máme dokonce 24 včelstev, které nám dávají med.

Ukázkou podpory biodiverzity je i to, že v loňském roce nám do vodní fontány nakladly vajíčka žáby. Proto se fontána nevypouštěla, i když voda byla zelená. V létě se pak z pulců staly žabky, které byly vypuštěny do přírody.

Společně s Nadačním fondem Veolia pomáháme také chránit mokřady, cenné přírodní lokality v České republice. Spolupracujeme také s Českým svazem ochránců přírody, který vyhledává vhodné lokality, a tím vracíme vodu přírodě. V dnešní době, kdy se nedostatek vody stává celosvětovou hrozbou, význam mokřadů stále roste. Jsou přirozenou zásobárnou vody a významným zdrojem potravy a domovem mnoha vzácných druhů rostlin, živočichů, hub a jiných mikroorganismů.

Pokud se chcete podívat co všechno žije a roste v našich areálech, podívejte se na toto video:

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.