Kanalizace 26. dubna 2021

Cizinecký vstup pod Staroměstskou radnicí

Až někdy půjdete přes Staroměstské náměstí kolem orloje, všimněte si malých nenápadných dveří přímo pod věží. Možná vás překvapí, že právě za těmito dveřmi se nachází jeden z historických skvostů Prahy, tzv. Cizinecký vstup.

Cizineckým vstupem se nazývá místo v kanalizaci, kam před více než 100 lety vodili pražští radní zahraniční návštěvy, aby jim ukázali, jak moderní a krásnou kanalizaci má Praha k dispozici.

Již v roce 1894 byl schválen projekt Williama Heerlein Lindleye a s výstavbou kanalizace se začalo v roce 1900. Postupně se vybudovalo 7 páteřních stok, které odváděly odpadní vody do nově vybudované čistící stanice v Papírenské ulici v Praze 6. Dnes tam najdete muzeum Stará čistírna. V současné době se odpadní vody čistí v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. V té době patřila Praha k městům s nejmodernějším stokovým systémem.

Cizinecký vstup pod Staroměstskou radnicí je spojnou komorou, ve které začíná stoka A. Tato stoka vzniká soutokem sběračů z několika ulic v centru Prahy a vede Pařížskou ulicí pod Čechův most, pokračuje ulicí Korunovační, Stromovkou a končí na ÚČOV. Její celková délka je větší než 3 km a odvádí odpadní vody z Prahy 1, 2, 3 a části Prahy 5. 

Stoka je vyrobena z hladkých cihel, má kluzký povrch, aby se na dně nezachytávaly odpadky a vejčitý tvar. Ačkoli byla kanalizace navržená W. H. Lindleyem vybudována již v roce 1905, dosud nebyla vyčerpána její kapacita a slouží obyvatelům Prahy dodnes.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.