Kanalizace 29. září 2021

Víte, kdo to byl William Heerlein Lindley?

Působení Wiliama H. Lindleye v Praze na přelomu 19. a 20. století se stalo nesmazatelnou kapitolou nejen pražské historie, ale i dějin evropského technického myšlení.

William Heerlein Lindley se narodil 30. ledna 1853 v Hamburku. Jeho otec byl anglický stavitel vodohospodářských staveb a mladý William mu při studiích v Londýně pomáhal při projektování.

Ve 2. polovině 80. let 19. století řešila Praha moderní odkanalizování svého prostoru. William H. Lindley byl pozván jako hlavní posuzovatel předložených návrhů. Žádný z nich však nedoporučil, ale zároveň nabídl městské radě, že udělá projekt vlastní.

V roce 1892 tak začalo Lindleyovo pražské období. Jako nový přednosta kanalizační kanceláře měl vyřešit nejen odvodnění Prahy a okolí, ale díky dvěma kanalizačním pásmům odstranil problém zpětného zaplavování města stokami a zachoval funkčnost odvodnění města při povodních. Také prosadil a realizoval výstavbu mechanické čistírny odpadních vod v Bubenči (dnes Stará čistírna www.staracistirna.cz). Byl to on, kdo rozhodl o tom, že pro výstavbu pražských stok se místo betonu bude používat speciální kanalizační cihla.

Výstavba základní kanalizační sítě začala v roce 1896. V březnu 1901 pak byla zahájena také stavba čistírny odpadních vod v Bubenči, která byla opět let později uvedena do provozu spolu se stokovou sítí.

William H. Lindley zanechal svou odbornou stopu nejen v Praze, ale v celé Evropě. V roce 1911 byl za tuto činnost povýšen do šlechtického stavu s právem nosit titul sir William. Zemřel v roce 1917 v Londýně.
 
 

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.