Přednášky pro školy 27. listopadu 2020

Návštěva ČOV

Prohlídka čistírny odpadních vod
v Horních Počernicích 

Vhodné pro: 6. - 9. třídu ZŠ

Téma: Stručné vysvětlení koloběhu vody ve vodárenství, prohlídka provozu ČOV, vysvětlení významu a postupu čištění odpadních vod

Pozn.: Veškerý program probíhá ve venkovním prostředí, nehledě na počasí. Přizpůsobte tomu prosím oděv a obuv.
Před vstupem do ČOV jsou účastníci exkurze seznámeni s bezpečnostními riziky, které pedagogický dozor stvrdí podpisem, podmínkou je dodání jmenného seznamu žáků a doprovodu.

Termín: pátek dopoledne dle dohody (délka trvání cca 60 min)

Kontakt: jana.mendlova@pvk.cz,  tel.:  267 194 223

Adresa ČOV: U Úlů 2456, Praha 20 - Horní Počernice

Dopravní dostupnost: autobus č. 353 z Černého Mostu - zastávka Čertousy

Program je koncipován pro jednu třídu, tedy 15 - 30 dětí + pedagogický doprovod a je ZDARMA. 

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.