Různé 7. prosince 2021

Pražské mosty přes Vltavu

Víte, kolik je v Praze mostů? Hlavní město má ve svém vlastnictví nebo ve správě přes 600 mostů a mostků. Nejsou to však jen ty velké známé mosty přes Vltavu nebo Berounku, ale i menší mostky a lávky přes údolí, potoky, silnice nebo železnice. Mostů přes Vltavu je na území Prahy celkem 27, devět z nich však nespojuje oba říční břehy, ale slouží pouze jako lávky nebo mostky na některé z četných pražských ostrovů (namátkou třeba most na Císařskou louku, Dětský nebo Slovanský ostrov, mostky přes Čertovku či nově vybudovaná Trojská lávka). Z toho vyplývá, že těch velkých, které překračují celou Vltavu, je na území Prahy osmnáct. V článku se budeme stručně věnovat těm nejznámějším. Pojďme to vzít popořadě, pěkně po proudu. Začneme tedy na jihu Prahy.

Most Závodu míru na Zbraslavi – první most, který Vltava podtéká na území hlavního města.

Autor: SimcaCZE – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28050353

Bránický most (známý pod názvem Most Inteligence) – tento most slouží pouze pro železnici a je doplněn i lávkou pro pěší. Svou zvláštní přezdívku si získal díky tomu, že se na jeho výstavbě v 50. letech 20. století podílela řada lidí, kteří byli po komunistickém převratu kvůli svým názorům donuceni pracovat v dělnických profesích, přestože patřili mezi takzvanou inteligenci (právníci, lékaři, filosofové, vědci apod.).

Autor: SimcaCZE – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28049855

Barrandovský most – je významnou a velmi vytíženou dopravní tepnou. Vybudován byl v 80. letech 20. století a jeho plánovaná rekonstrukce jistě způsobí nemalé komplikace v dopravě.

Autor: Petr Jedelský – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67283739

Vyšehradský železniční most – jak z názvu vyplývá, slouží tento železný most na kamenných pilířích pro železniční dopravu. Součástí je však také chodník pro pěší a cyklisty. Je neodmyslitelnou součástí panoramatu při pohledu z Vyšehradu na Pražský hrad.

Autor: User:PetrS. – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1681622

Palackého most (pojmenovaný podle spisovatele Františka Palackého) – tento kamenný silniční most spojující Smíchov a Palackého náměstí je třetí nejstarší dochovaný most v Praze. Dokončen byl v roce 1878 a o 5 let později na něm byla zavedena tramvajová linka, tehdy ještě v podobě koněspřežné dráhy (tramvajové vozy byly taženy koňmi).

Autor: Ludek – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=855831

Jiráskův most (pojmenovaný podle spisovatele Aloise Jiráska) – železobetonový most, který zahájil provoz v r. 1931, slouží jako spojnice mezi pražským Novým Městem a Smíchovem. Poblíž obou jeho konců najdete staré vodárenské věže – Šítkovskou a Malostranskou.

Autor: Ludek – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=972795

Most Legií – tento most můžete využít, pokud se chcete dostat od Národního divadla na Újezd, cestou se můžete zastavit i na Střeleckém ostrově, na který z mostu vedou schody a výtah. Současný most zprovozněný na samém začátku 20. století měl svého předchůdce, tzv. Řetězový most, který však pro svou malou nosnost nevyhovoval rozvíjející se dopravě velkoměsta. Byl tedy nahrazen novější stavbou s dvěma věžičkami na každé straně, ty původně sloužily k vybírání mýta (poplatku za užití mostu). Slavnostního otevření mostu se v r. 1901 osobně zúčastnil císař František Josef I.

Autor: Jvs – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1812578

Karlův most (pojmenovaný podle císaře Karla IV.) – zřejmě nejznámější pražský most, na kterém stál asi každý, kdo kdy Prahu navštívil. Jeho výstavba začala v roce 1357 a dokončen byl roku 1402. Nahradil starší Juditin most, který byl o několik let dříve stržen poté, co byl poničen ledovými krami. Karlův most je dlouhý přes půl kilometru a na obou stranách je zakončený věží (Malostranskou a Staroměstskou). Výstavba mostu sice spadá do gotického období, ale 30 známých soch na něm bylo vytvořeno převážně v baroku. Téměř 60 let už most slouží pouze pěším, dříve však na něm byla i čilá automobilová a dokonce i tramvajová doprava. Karlův most je jediný na světě, který je dodnes osvětlován světlem z plynových lamp. Dnes je z mostu především oblíbená turistická atrakce.

Autor: Guido Radig – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27589642

Mánesův most (pojmenovaný podle malíře Josefa Mánesa) – v pořadí desátý pražský vltavský most. Původně byl pojmenován po arcivévodovi Františku Ferdinandovi, po první světové válce a vzniku Československa byl chvíli bezejmenným mostem u Rudolfina, ale později byl oficiálně pojmenován po malíři Josefu Mánesovi.

Autor: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) – Vlastní dílo, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53723596

Čechův most (pojmenovaný podle Svatopluka Čecha) – je nejkratším pražským mostem přes Vltavu. Nvazuje na Pařížskou ulici a končí u schodů na letenskou pláň. Původní vize počítala s propojením mostu s letenskou plání pomocí průkopu nebo tunelu do letenského svahu, k tomu však nikdy nedošlo. 

Autor: Patrick-Emil Zörner (Paddy), CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=332491

Štefánikův most (pojmenovaný podle politika Milana Rastislava Štefánika) – po tomto mostě se dostanete autem, pěšky i tramvají z Revoluční třídy k Letenskému tunelu.

Autor: User:Aktron – Fotografie je vlastním dílem, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=726047

Hlávkův most (pojmenovaný podle stavitele mostu Josefu Hlávkovi) – vede z pomezí Nového Města a Karlína do Holešovic, sestoupit se z něj dá na ostrov Štvanici.

Autor: Honza Groh (Jagro) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19816200

Negrelliho viadukt – známý železniční most, který byl do roku 1910 nejdelším mostem v Evropě a i když mu toto prvenství později sebraly jiné stavby, stále zůstává nejdelším železničním mostem ve střední Evropě. Jeho délka je úctyhodných 1120 metrů. Stavbu viaduktu vedl inženýr Alois Negrelli, po kterém je pojmenován.

Autor: Jvs – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1830840

Libeňský most – prvorepublikový most vystavěný v kubistickém slohu spojuje libeňský a holešovický břeh Vltavy. Jde o architektonický unikát, který je ale ve špatném technickém stavu a o jeho osudu se už roky vedou spory.

Autor: SimcaCZE – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28050122

Most Barikádníků – zvláštní název mostu vznikl roku 1946 na připomínku bojů na konci 2. světové války a má připomínat statečné občany, kteří během Pražského povstání stavěli v ulicích města barikády. Původní most vznikl ve 20. letech minulého století, v 70. letech už však byl v takovém technickém stavu, že ho bylo potřeba kompletně nahradit novou konstrukcí.

Autor: Martin Pauer (Power) – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1748650

Trojský most – nejnovější pražský silniční most z roku 2014 s architektonicky zajímavou obloukovou konstrukcí

Autor: GyroX – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53776932

Historické okénko
Podíváme-li se do historie, zjistíme, že první kamenný most byl v Praze vybudován ve 12. století a jmenoval je Juditin. Byl to předchůdce dnes světoznámého Karlova mostu, který byl postaven ve 14. století a dlouhá léta (do 19. století) byl jediným mostem spojujícím oba břehy řeky v Praze. Je možné, že ještě před Juditiným mostem stál nad Vltavou most dřevěný, je to však jen domněnka historiků, pro kterou chybí důkazy.

Kromě mostů lze v Praze k překonání Vltavy použít i přívozy, o nich si můžete přečíst v tomto článku.

Titulní foto: Autor: Marc-Olivier Giguere – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35745997

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.