Voda a technika 26. dubna 2021

Jak se kontroluje vodovodní potrubí pod zemí

Ještě před pár desítkami let se vodovodní sítě pod zemí nekontrolovaly, teprve až prasklo vodovodní potrubí a voda zem podmáčela nebo vytékala na povrch, provedla se oprava. V té doby byly velké ztráty vody. V roce 1995 se pod zemí ztratilo asi 40 % vody. A to, že voda někde uniká, se obvykle poznalo podle toho, že byl v ulici nižší tlak vody. 

Dnes je nemyslitelné čekat až na havárii. Naopak. V současné době je vodovodní síť neustále sledována pomocí unikátního počítačovému systému řízení. Bez zapojení automatizovaných procesů a informačních systémů se dnes zajištění pitné vody neobejde.

Diagnostika vodovodní sítě

Diagnostici, to jsou odborníci, kteří provádějí kontroly vodovodních sítí. Používají při tom moderní technologie a přístroje, které dokáží určit, že pod zemí uniká voda. Poznají, kde teče a určí přesné místo havárie ještě dříve, než se voda dostane na povrch nebo podemele silnici.

Sci-fi nebo skutečnost

Úplnou novinkou v prověřování vodovodních sítí je satelitní průzkum pomocí radaru. Skryté úniky vody hledáme v Praze, ale také na Zlínsku na vodovodní síti podobně, jako se hledá voda na Marsu. Senzor na satelitu zachycuje vyslané radarové impulsy, které dokáží rozlišit dokonce i to, zda jde o povrchovou, odpadní či pitnou vodu. Radarové odrazy pronikají do hloubky až tří metrů a snímky vyhodnocují během několika dnů. Satelitní průzkum v roce 2020 zachytil 500 km pražských a v roce 2021 dalších 1000 km vodovodních sítí a odhalil možné úniky vody. Úniky vody se ale ještě musí ověřit pomocí přístrojů.

V případě Zlínského kraje při průletu družice proběhlo snímkování oblasti v rozsahu 50 x 70 km, což představovalo zhruba 1 000 km vodovodní sítě. Satelitní snímek pokryl celé území od Tlumačova až po Brumov-Bylnici.

Přístroje odhalují úniky vody

Diagnostici vlastně vodovod poslouchají. Pomocí elektroakustického zesilovače (tzv. naslouchátko) poslouchají na přístupných místech vodovodní sítě poruchový signál neboli šum. Podle šumu poznají, co se pod zemí děje. Ne každý šum je hned havárie, poznají i odběry vody, klapání vodoměru, ale únik vody je specifický. Poznají ho právě jen diagnostici.

V ulici si pak vytipují úsek pro měření počítačem. Tam, kde je šum nejsilnější, tam je obvykle nějaký skrytý únik a mohlo by dojít k havárii. Aby našli přesné místo úniku vody, provádějí ještě tzv. akustický doposlech. Podle něho určí a označí přesné místo výkopu. Tyto informace pak předají dál, technikům, kteří provádějí opravy vodovodů. Protože se jedná o skrytý únik vody, který nikdo na povrchu nevidí, obyvatel v okolí se dotkne teprve tehdy, když se dělá oprava a je potřeba uzavřít přívod vody.

Diagnostika sítí pomohla snížit ztráty vody, v Praze jsou nyní ztráty vody na historickém minimu, ztrácí se necelých 13 % vody. Ještě před 20 lety pod zemí vytekla asi třetina pitné vody.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.