Voda v přírodě 9. listopadu 2020

Artéská voda

Víte co je to artéská voda? Slyšeli jste už někdy toto zvláštně znějící slovo? Pokud víte, z jakých vodních zdrojů je zásobována Praha, pak jste už jistě na tento výraz narazili.

V celkovém objemu vody, který Praha spotřebuje, je sice artéská voda zastoupena ve velmi malém množství, ale i přesto je zajímavé se o ní něco dozvědět.

Artéská voda je podzemní voda, která bývá zpravidla uložena ve velkých hloubkách. Velmi zjednodušeně si to můžete představit tak, že v podzemí, v hloubkách od přibližně 50 metrů, ale může to být i několik stovek metrů, se v určitých oblastech nachází obrovské podzemní kapsy, které jsou naplněny vodou. Voda se v nich drží proto, že stěny kapes jsou tvořeny nepropustnými horninami a voda tedy nemá kam unikat. Tyto podzemní „nádrže“ jsou pod velkým tlakem a v případě, že jsou navrtány na správném místě, tak z nich voda začne samovolně vytékat nebo přímo tryskat na povrch.

Jak ale zvolit to správné místo pro navrtání? Důležité je, aby hladina podzemní zásobárny byla výše, než vrt. Potom je teprve možné, aby voda i z tak velkých hloubek samovolně vytékala na povrch.

Pokud chcete pochopit, jak to celé funguje, můžete si s rodiči udělat jednoduchý pokus. Vezměte kus zahradní hadice, nebo jakékoli jiné trubky, která se dá ohnout. Ten, kdo vám pomáhá, vezme hadici do rukou a oba konce ohne směrem nahoru. Poté naplňte hadici vodou a přibližně uprostřed provrtejte do hadice seshora jednu dírku. Tím, že je hladina vody u konců hadice výše, než vyvrtaná dírka, působí na vodu tlak, který ji donutí vytékat právě tou malou dírkou uprostřed prohnuté hadice. A přesně to se děje s podzemní vodou v „artéské zvodni“, jak se odborně tyto kapsy nazývají.

Přejděme teď ke konkrétním artéským pramenům, které se využívají pro získávání pitné vody pro Prahu. Tyto prameny se nacházejí v okolí Káraného, kde je jedna ze tří pražských vodáren. Vrtů je celkem 7 a našli byste je v přírodní rezervaci Káraný - Hrbáčkovy tůně. Vrty mají hloubku 60 – 80 metrů a vydatnost 50 l za vteřinu. Voda se do artéské zvodně (kapsy) dostává v oblasti Podještědí, kde se vsakuje a při svém putování podzemím narazí na vrstvu nepropustných pískovců a dalších hornin, po které pomalu stéká až do oblasti v Polabí.

Podle vědeckých rozborů je stáří této artéské vody až 14 000 let. Tak dlouho byla voda uchována v podzemí. Není tedy dotčena moderní civilizací a tudíž znečištěna. Takto získaná voda je velmi kvalitní a bohatá na minerály. Kromě odželeznění, tedy odstranění nadměrného množství železa rozpuštěného ve vodě pomocí vzduchu a pískového filtru, není potřeba ji dále upravovat. Stačí ji po smíchání s vodou z ostatních káranských zdrojů hygienicky zabezpečit chlorem.

Pokud byste zatoužili ochutnat čistě artéskou vodu, zajeďte si na výlet do Káraného, vezměte si s sebou prázdnou lahev a před obecním úřadem si ji za mírný poplatek nechte natočit z automatu. Tyto automaty najdete i v jiných obcích a dokonce i v Praze, např. v Malešicích.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.