Voda z vodovodu 29. dubna 2022

Kde se skladuje pitná voda?

Že se pitná voda vyrábí v úpravnách vody, neboli ve vodárnách, to už nejspíš víte. Asi také tušíte, že k vám domů se voda dostane vodovodním řadem, zkráceně řečeno vodovodem, ale možná už nevíte, že mezi vodárnou a vaším vodovodním kohoutkem je ještě vodojem.

Jak funguje vodojem?
Nejprve je potřeba vysvětlit si k čemu vlastně vodojemy slouží. Jejich úkolem je akumulace, neboli zadržení velkého množství vody. Má to několik důvodů, vyrobenou pitnou vodu je potřeba někde uskladnit, vodárna není schopna rychle reagovat na aktuální spotřebu vody, která je v některých částech dne vyšší (např. ráno) a v jiných menší (např. v noci). Díky vodojemům je tedy možné dodávat vždy takové množství vody, které je aktuálně potřeba.

Vodojemy také pomáhají vyrovnávat tlak na vodovodní síti. Zpravidla jsou postaveny někde na kopci, nebo alespoň v nejvyšším bodě obce. Díky této vyvýšené poloze a fyzikálnímu principu spojených nádob pomáhají vytlačit vodu i do vyšších pater budov. Mnoho domů je však postaveno do velké výšky, a tak vodě většinou pomáhají i čerpadla.

Nad zemí nebo pod zemí?
Vodojemy dělíme na 2 hlavní skupiny – nadzemní a podzemní. Podzemní vodojemy, které zadrží větší množství vody, se používají především ve městech. Můžete si je představit jako veliké bazény plné pitné vody, ke kterým však kromě osob k tomu povolaných nikdo nemá přístup (z bezpečnostních a hygienických důvodů). Tyto bazény jsou zastřešené a v Praze obvykle zasypané zeminou a porostlé travou.

V menších obcích se pak používají vodojemy nadzemní. Ty mohou mít nejrůznější podobu. Některé vypadají jako obrovská koule napíchnutá na sloupu, jiné jsou vystavěny v krásném historickém stylu, další se pyšní moderním architektonickým pojetím. Zájemci se mohou podívat na web www.vezovevodojemy.cz a prozkoumat jejich různá provedení.

Nedílnou součástí vodojemů je i strojovna s čerpadly, která pomáhají vodu čerpat do i z vodojemu. U větších vodojemů najdeme i zařízení na dávkování chloru. To proto, aby byla zachována hygienická kvalita vody, která se pravidelně kontroluje v laboratořích. Ať už vodojem ve vašem městě nebo ve vesnici vypadá jakkoli, víte už, k čemu slouží a jak funguje.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.