Voda z vodovodu 12. května 2021

Můžeme pít mořskou vodu?

Ochutnali jste už někdy mořskou vodu? Pokud ano, i když jste si třeba jen náhodou lokli na dovolené při koupání, tak jste asi rychle zjistili, že k pití opravdu dobrá není, je totiž slaná. A přesto jsou státy, kde mořskou vodu běžně k pití používají … je ale důležité dodat, že ji musí nejdříve odsolit.

Mořská voda se samozřejmě bez patřičné úpravy pít nedá. Nejen, že by nám nechutnala, ale hlavně by nám sůl v ní obsažená poškodila orgány. Jsou však země, které nemají dostatek zdrojů kvalitní „sladké“ vody, ale mají tu výhodu, že leží na mořském pobřeží a můžou tedy využít k výrobě pitné vody tu mořskou.

Jedním ze států, kde trpí velkým nedostatkem sladké vody je Malta. Tento evropský ostrovní stát si musí vyrábět 60 % pitné vody odsolováním. Další země, které používají tento způsob výroby pitné vody, pak najdeme hlavně v Africe a na Arabském poloostrově.

Všechno má svůj rub i líc

Je samozřejmě skvělé, že si lidé umí poradit a pitnou vodu z moře vyrobit, v řadě států by se bez tohoto způsobu získávání pitné vody vůbec neobešli, ale má to i svá negativa. Odsolování je drahé a velmi náročné na spotřebu elektřiny, jejíž výroba zatěžuje životní prostředí. Dalším negativním dopadem je ničení pobřežních oblastí kvůli výstavbě odsolovacích zařízení.

Važme si tedy toho, že v České republice máme zatím dostatek kvalitní pitné vody. Aby tomu tak zůstalo i do budoucna, nesmíme znečišťovat životní prostředí a měli bychom se zamyslet jak vodu v krajině zadržet, aby všechna rychle neodtekla pryč. I u nás už se totiž začínají objevovat oblasti, kde hlavně v létě vodní zdroje vysychají. Je také nutné důsledně vodu chránit a hlavně bychom jí neměli plýtvat!

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.