Voda z vodovodu 9. listopadu 2020

Odkud se bere v Praze pitná voda a kam odtéká?

Mnoho z nás bere jako samozřejmost, že kdykoliv si doma otočí kohoutkem, začne téci kvalitní pitná voda.

Každý člověk průměrně denně spotřebuje sto litrů vody, z toho ale jen několik litrů na pití nebo přípravu jídla. Zbytek použije na vlastní hygienu, mytí rukou, úklid, praní, mytí nádobí a zalévání kytek. Odkud a jak se k nám pitná voda dostává a co se s ní stane, až z umyvadla odteče? Nejvíce lidí využívá pitnou vodu ráno před odchodem do školy nebo práce a navečer od šesti do devíti hodin. Jen v Praze na pitné vodě závisí více než milion obyvatel a pitná voda musí být dostupná nepřetržitě, ve dne v noci, o svátcích i o prázdninách. Musí se vyrobit v úpravnách vody, dopravit k lidem a použitá z domácnosti zase vrátit přírodě. Každá kapka vody v domácnosti prochází tzv. vodárenským procesem. Než přiteče až k vám domů, musí projít dlouhou a složitou cestu.

Jak je zásobena Praha?

Města se vždy zakládala v blízkosti řek, které byly zdrojem vody. Postupně však průmysl vodu v řekách znečistil a dnes se musí pitná voda odebírat z často vzdálených míst, kde je ještě voda čistá a kde jsou kolem zdrojů vody ochranná pásma. Praha je zásobena přibližně ze 63 % z přehradní nádrže Švihov na řece Želivce. Úpravna vody Želivka byla postavena začátkem 70. let, kdy rostla spotřeba vody i obyvatel v Praze, především na sídlištích. Dalších asi 25 % přitéká do Prahy z úpravny vody Káraný, která byla postavena před více než sto lety a která odebírá vodu ze soustavy studní podél řeky Jizery. Zbývajících 12 % doplňuje Podolská vodárna, která odebírá vodu z Vltavy. Co se distribuce týká, tak většina domácností v Praze je zásobována vodou z úpravny vody Želivka, malá část (oblast Horních Počernic) má čistou "káranku" a do dalších domácností je v různém poměru distribuována směs vod ze Želivky, Káraného a Podolí. 

Kvalitu vody ve vodárnách testují i pstruzi

Ve vodárně se ze surové vody z přírody odstraní nežádoucí látky, bakterie a viry a voda projde procesem úpravy, který je v každé vodárně jiný. Než voda doteče do vodárny, testuje ji v nádrži hejno pstruhů duhových. Pokud by jen jedna ryba lekla, čerpání vody se okamžitě zastaví. V úpravně vody Želivka, vzdálené asi 65 km od Prahy, se voda z přehrady chemicky čistí, prochází pískovými filtry a také prochází ozonizací, která zlepšuje její chuť. Úpravna Káraný čerpá převážně podzemní vodu. Má celkem 680 vyvrtaných studní podél Jizery a kromě vody z řeky, která se cestou do studny uměle čistí pískem, využívá i několik tisíc let starou artézskou vodu z umělých vrtů. Její kvalita je sice jedna z nejlepších, má ale obsahuje hodně železa, a tak má před čištěním červenohnědou barvu, která se však v úpravně odstraní. 

Pitnou vodu pro Prahu přivádí tunel

Kde se voda čerpá a proměňuje na pitnou, už víte. Jak ji ale přivést do města? 
Upravená voda z Želivky se do vodojemu v Jesenici u Prahy dostává betonovým tunelem, který se nazývá štolový přivaděč. Je dlouhý necelých 52 kilometrů a široký asi 2,5 metru. Proud vody v něm putuje převážně za pomocí gravitace, tedy samospádem. Než ale do Prahy voda přiteče, trvá to úctyhodných patnáct hodin. 
Pomocí čerpadel se přivádí pitná voda z úpravny v Káraném. Distribuci vody zajišťují tři řady, které vodu ze zdroje vyhání čerpadly až do vodojemů, zásobníků vody, ve městě.

Proč jsou v Praze vodojemy?

Vodojemy jsou nejviditelnější součástí celé vodohospodářské sítě. V Praze jsou podzemní a jsou v nich zásoby vody právě pro ranní a večerní špičky, kdy se vody spotřebovává nejvíc. Jen v Praze je asi sedmdesát vodojemů a voda z nich se pomocí distribuční sítě pod zemí rozvádí do domácností. Podzemní potrubí je v Praze delší než čtyři tisíce km, což je asi jako cesta do Madridu a zpět.

Voda musí téct i do patra

Aby mohla voda téct do patra, k tomu slouží výkonná čerpadla. Bez čerpadel by ve vysokých domech nebyl dostatečný tlak vody a voda by netekla. Velké domy mají obvykle vlastní čerpadlo, které svislým potrubím (stoupačkami v jádru domu) pumpuje vodu až do těch nejvyšších pater. I v činžácích a rodinných domech jsou navíc ve sklepě schované kotelny, kde se voda ohřívá, aby jejich nájemníci měli přívod nejen studené, ale i teplé vody. Některé domácnosti mají místo centrálních kotlů vlastní bojlery.

Kam voda odtéká?

Použitá voda z domácností proteče umyvadlem, toaletou, myčkou nebo pračkou do odpadu a kanalizačním systémem se dostane až do čistírny odpadních vod. V Praze je na Trojském ostrově Ústřední čistírna odpadních vod, kde se čistí převážná většina odpadní vody z Prahy.  V okrajových částech Prahy jsou tzv. pobočné čistírny odpadních vod. V čistírnách se odpadní vody zbavují pevných částic, organických a anorganických látek, včetně bakterií a virů a vyčištěná voda se vypouští do Vltavy. Podobným způsobem systém odvádí z města odpadní vodu z průmyslu a část dešťových vod, v případě, že se nevsáknou do půdy. 

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.