Voda z vodovodu 24. června 2021

Proč se platí vodné a stočné?

Možná už jste ta slova někdy slyšeli – vodné a stočné, ale víte co to vlastně je? Jednoduše řečeno to jsou poplatky za pitnou vodu a odvádění a čištění odpadních vod. Tak, jako se za nějakou cenu v obchodě kupují rohlíky nebo třeba oblečení, tak i pitná voda, která teče doma z kohoutku má svou cenu. A proč se má platit zrovna za vodu, když jí je v přírodě spousta? Důvodů je mnoho.

Vodné

Vše začíná u čerpání vody z přírody (z řeky nebo z vodní nádrže). Tuto vodu nazýváme surová voda a státu se za ni musí platit. Surová voda se ale rozhodně nedá pít. Před tím, než se dostane až k vám domů do kohoutku, musí projít procesem čištění (úpravou) v úpravně vody neboli ve vodárně. To proto, aby neobsahovala žádné látky ani škodlivé bakterie, které by mohly lidem ublížit. K úpravě vody jsou zapotřebí různá zařízení a lidé, kteří se o čištění vody starají. Stroje jsou poháněny elektřinou, v některých vodárnách se do vody přidávají látky, které jí pomáhají čistit, lidé dostávají výplaty. To vše se započítává do nákladů na výrobu pitné vody a je to jeden hlavních z důvodů, proč se za vodu platí vodné. Když už je voda upravena na vodu pitnou, musí se nějak dostat až do kohoutků v domácnostech. To se děje za pomocí složité sítě vodovodních řadů (trubek), o které se musí zaměstnanci vodáren dobře starat, čistit je, opravovat a čas od času úplně vyměnit, do kopců a vyšších pater se voda musí dopravit pomocí čerpadel … a to jsou další důvody, proč se za vodu platí. Zjednodušeně řečeno je tedy vodné poplatek za to, že máte doma zdravotně nezávadnou vodu kdykoli ji potřebujete.

Stočné

Že je s vodou spousta práce, než si ji doma můžete natočit do skleničky, jste už asi pochopili, ale proč tedy platit ještě stočné? Za co to vlastně je? Stočné je poplatek za to, že odpadní vodu, tedy už použitou a znečištěnou vodu musíme vyčistit. Nemůžeme ji jen tak pouštět do řeky, to by nám za chvíli zničilo život v řekách. Odpadní vodu tedy vedeme dalším složitým systémem – kanalizací, neboli stokovou sítí, do čistírny odpadních vod, kde je vyčištěna. O kanalizaci a čistírny odpadních vod se opět musí někdo starat a zajišťovat jejich provoz. Opět se musí zaplatit elektřina, lidé a mnoho dalších věcí. Stočné se tedy platí za to, že se použitá voda odvádí kanalizací z domácností, vyčistí se a navrátí zpět do přírody.

V roce 2022 je cena za vodné a stočné 108,13 Kč za 1 kubík (1m3), tedy za 1.000 l vody. Abyste si to uměli trochu představit, tak za 1 korunu si koupíte přibližně 10 litrů vody. Voda v PET lahvi je asi 100x dražší a navíc plastové lahve zatěžují životní prostředí a musí se převážet auty, což také ekologii neprospívá.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.