Životní prostředí 21. září 2022

Co jsou to mikropolutanty?

Mikropolutanty – slovo, které nejspíš ve spojitosti s životním prostředím a vodou slýcháte čím dál častěji. Ale co to vlastně je? Jde o složeninu slov: mikro = malý a polutant = znečišťující látka. Když tyto dva výrazy spojíme v jeden, vznikne slovo mikropolutant, které označuje velmi malé částečky různých látek, které něco znečišťují. Ať už je to životní prostředí jako celek, nebo konkrétně ovzduší, půda či voda.

Obsah těchto látek je v prostředí tak nízký, že je mnohdy složité je vůbec identifikovat a stanovit jejich množství, které je vyjádřeno v mikro, či dokonce v nanogramech.
Díky dlouhodobému působení však mohou mít nežádoucí vliv na živé organismy.

Jak se mikropolutanty do vody dostávají?
Nejčastěji z přípravků na ochranu rostlin v zemědělství, z kosmetických přípravků a z léků, které lidé, ale i zvířata, užívají. Tělo část látek obsažených v lécích vyloučí a ty se poté s odpadní vodou dostávají do čistíren odpadních vod, které však nejsou na odstraňování mikropolutantů zařízené. Potenciálně nebezpečné látky se tak dostávají do přírody, kde mohou mít vliv na křehký vodní ekosystém a logicky se vyskytují i ve vodě, kterou vodárny využívají pro výrobu pitné vody.

Je důvod se těchto látek obávat?
Ano. Mikropolutanty často ovlivňují živé organismy včetně člověka. Vědci čím dál častěji varují před tím, že někteří živočichové, například žáby a ryby, mění pod vlivem těchto látek své chování, což má vliv na jejich rozmnožování. Navíc mohou tyto látky napomoci ke vzniku závažných onemocnění.

Dají se mikropolutanty z vody odstranit?
Jednou z možností řešení je adsorpce*, což v praxi znamená zařazení filtru s granulovaným aktivním uhlím v úpravnách vody. Tento stupeň úpravy je v České republice postupně
instalován do mnoha vodáren a například na Želivce a v Podolí už je samozřejmou součástí výroby pitné vody.

Více se dozvíte ve Vodním domě
Pokud vás problematika mikropolutantů ve vodě zajímá, navštivte Vodní dům v Hulicích. Tam vznikl projekt „Čistá voda není náhoda“, který má záštitu Českého svazu ochránců přírody Vlašim a financován je z Norských fondů. Více informací k tématu si můžete dohledat na webu www.vodni-dum.cz.

* adsorpce = granulované aktivní uhlí má díky své pórovité struktuře velký povrch, na kterém zachytí, respektive naváže znečišťující látky obsažené ve vodě. Stejným způsobem funguje například i aktivní uhlí z lékárny.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.