Životní prostředí 7. prosince 2020

Co můžeme udělat pro životní prostředí?

Životní prostředí, ochrana přírody, globální oteplování či recyklace…. To jsou ekologická témata, která se dostávají do centra pozornosti jak dospělých, tak dětí. Dnes již není starost o životní prostředí jen moderní záležitost, je to naprostá nutnost. S prostředím, které je domovem nás všech, se něco děje. Globální teplota roste, kvalita vzduchu i vody se snižuje, množí se přívalové deště i velká sucha.

ŽP nejvíce znečišťuje člověk svojí činností

Na znečišťování životního prostředí ve světě se nejvíce podílejí bohaté země činností továren, automobilovým a leteckým provozem, naproti tomu chudé země často nemají ani dostatečné zdroje pitné vody.

Vyrábíme a spotřebováváme stále více. Továrny vypouštějí do ovzduší škodlivé plyny, zemědělci znečišťují půdu používáním hnojiv, moře je znečištěno ropnými skvrnami, ovzduší je znečištěno výfukovými zplodinami z aut,  pro těžbu dřeva se kácejí lesy, lidé vyhazují věci z plastu nebo skla, které se dlouhé roky rozkládají.

Neustálá výroba nových věcí znamená velké plýtvání. Příkladem je třeba papír, k jehož výrobě je nutné kácet stromy. Papír použijeme a vyhodíme. Není ale lepší staré noviny a jiný papír zpracovat a vyrobit z něj nový? A to je základní myšlenka recyklace.

Myslíte si, že děti nic nezmůžou? Každý z nás může přispět k ochraně životního prostředí svým chováním, proto si přečtěte následující rady.

Konkrétní rady pro každodenní ekologický život

Voda

 • Utahuji kohoutky
 • Místo koupání se raději sprchuji
 • Při mytí nádobí nenechávám zbytečně téct vodu
 • Při čištění zubů mám zavřený kohoutek
 • Při splachování používám funkce WC stop
 • Na kohoutky si namontuji úsporné zařízení a pákové baterie
 • Trávník zalévám, jen když je potřeba, a to večer

Recyklace

 • Třídím odpad, dávám ho do správných kontejnerů nebo odnáším do sběrného dvora
 • Dávám přednost výrobkům z recyklovaných materiálů
 • Nepálím odpadky – spalováním se z odpadků uvolňuje oxid uhličitý nebo nebezpečné toxické látky a navíc pálení páchne a může vyvolat požár
 • Odmítám zbytečné igelitové tašky a sáčky
 • Snažím se vyhýbat i jiným obalům
 • Při nákupu nového mobilního telefonu s sebou do obchodu přinesu starý, který firmy šetrně zlikvidují
 • Vybité baterie odnáším do sběrného dvora
 • Nepoužité léky odnáším do lékárny

Doprava

 • Chodím pěšky nebo jezdím na kole
 • Používám veřejnou dopravu
 • Nejezdím zbytečně autem
 • Dodržuji stanovenou rychlost
 • Vyjetý olej dávám do sběrného dvora

Energie, topení

 • Dávám přednost úsporným žárovkám
 • V prázdné místnosti zhasínám
 • Nenechávám zbytečně puštěný televizor a jiné přístroje
 • Topím na méně stupňů

Stromy a papír

 • Neplýtvám papírem
 • Dávám přednost internetu před časopisy
 • Dávám přednost e-mailu před klasickou poštou
 • Tisknu zásadně oboustranně a nikdy zbytečně
 • Chráním stromy, sázím stromy, nekácím je bez povolení

Spotřební produkty

 • Dávám přednost místním produktům před dováženými
 • Vyhýbám se výrobkům, které mohou vážně poškodit životní prostředí
 • Chodím na nákup s vlastní taškou
 • Vybírám si výrobky s ekologickým obalem
 • Používám ekologické čistící prostředky
 • Nekouřím
 • Nepoužívám spreje
 • Oblečení nakupuji s rozmyslem

Zdají se vám tyto rady zbytečné? Jasně, že je dodržujete? Pak je to správné.

Víte, že?

Činnost naší společnosti je ze své podstaty spjata s životním prostředím? Nechceme  přírodní zdroje využívat jen v současné době, ale chceme je zachovat i pro další generace. Proto se snažíme chovat k přírodě co nejšetrněji. Velkým příspěvkem ŽP je naše hlavní činnost, a to  čištění odpadních vod, ale zaměřujeme se i na další věci, např. pití kohoutkové vody, ochranu biodiverzity, využívání bioplynu, recyklace odpadní vody a další

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.