Životní prostředí 18. března 2021

Proč slavíme Světový den vody?

22. března se od roku 1993 po celém světě oslavuje Světový den vody. Vyhlásila ho Organizace spojených národů (OSN), aby připomínal důležitost vody pro celou naši planetu.

Nedostatek kvalitních zdrojů vody patří mezi nejzávažnější globální problémy. I přes veškerou snahu mnoha organizací a sdružení nemá v současnosti více než miliarda lidí po celém světě přístup k nezávadné pitné vodě. Vzhledem k výrazným klimatickým změnám se dá předpokládat, že nedostatek zdrojů vody se v blízké budoucnosti stane tématem i pro ty části světa, kde doposud panovalo vodní bohatství.

Cílem oslav je zviditelňování nejrůznějších témat souvisejících s vodou a upozorňování na problémy týkající se znečišťování vodních zdrojů, klimatická změny, špatného přístupu k vodě, potravinové bezpečnosti apod. Pro každý rok je vyhlašováno jedno konkrétní téma, kterému se zejména věnují osvětové akce spojené se Světovým dnem vody.

Již druhým rokem nám, bohužel, špatná epidemiologická situace nedovoluje uskutečnit tradiční akce konané u příležitosti Světového dne vody. Obvykle pořádáme přednášky, otevíráme laboratoře, čistírnu odpadních vod či Muzeum pražského vodárenství. Doufejme, že v r. 2022 již budeme moci tento den oslavit, jak se patří.

Když to letos nejde jinak, zkuste se zamyslet nad významem vody sami.

Co pro nás voda znamená?

Když se řekne slovo VODA, každý z nás si může představit něco trochu jiného. Při příležitosti Světového dne vody oslavujeme všechny způsoby, kterými voda prospívá našim životům, a přemýšlíme o tom, jak ji můžeme chránit pro všechny a všude. Uvědomujeme si, na co vše vodu potřebujeme a co bychom s ní ztratili. Světový den vody nám připomíná, jak moc je tato surovina cenná.

Především je třeba si uvědomit, že voda už není neomezenou surovinou, ale že je třeba jí šetřit a recyklovat.

Recyklování vody představuje pro lidstvo zásadní výzvu: V roce 2050 by polovina lidstva mohla trpět nedostatkem vody. Více než 80 % odpadních vod na světě se vrací do přírody, aniž by prošlo čistěním, přitom odpadní vody by se daly brát ne jako odpad, ale jako zdroj.

Proto je už nyní nutné začít hledat technologická řešení, která práci s vodou zefektivní a sníží její spotřebu jak v domácnostech, tak při výrobě zboží.

Víte, že v České republice vyrábí pivo jeden malý pivovar z recyklované odpadní vody? Pivo se nazývá Erko.  Je to způsob, jak bojovat proti plýtvání: abychom uvařili jeden litr piva, je totiž zapotřebí čtyři až pět litrů vody.

 

Pokud už vám akce pořádané u příležitosti Světového dne chybí, nabízíme alternativu alespoň v on-line podobě na sociálních sítích:
http://vseovode.cz/clanek/water2me-svetovy-den-vody-letos-na-socialnich-sitich

 

 

 

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.