Kanalizace 4. listopadu 2020

Co nepatří do výlevky dřezu či toalety?

Odpadní vody z domácností i průmyslových podniků odcházejí na čistírny odpadních vod, kde se zbavují veškerých nečistot, a odtud putují do nejbližšího vodního toku, do řeky.

Čistírny odpadních vod zpracovávají ale i mnoho odpadních vod, které do kanalizace vůbec nepatří. Mohou kanalizaci ucpat nebo poškozují kanalizační potrubí, čerpací stanice, ale i další zařízení na stokové síti.

Víte, že do kanalizace se často dostanou látky, které tam nepatří? Mohou kanalizaci ucpat nebo poškodit, ale mohou i porušit čistící proces na čistírně odpadních vod.

To v žádném případě!  

Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky, zahradní chemie, ale také biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), jedlé tuky a oleje, hygienické potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny apod.). Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. 

Zbytky potravin

Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se vážou zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání.

Pozor na oleje a tuky!

Velké problémy v kanalizační síti způsobují tuky a oleje. Tuk se totiž usazuje na stěnách kanalizace, kde tuhne a kde na sebe nabaluje další a další nečistoty. Lepí se na něj ubrousky, hygienické potřeby a další nečistoty. Může se pak stát, že se ucpe odpad nebo dokonce zatopí dům znečištěnou vodou. Setkat se můžeme i s nepříjemným zápachem rozkládajícího se tuku, který se může kanalizačními vstupy šířit ulicemi. Odborníci pak musí čistit ucpaná čerpadla nebo narušení biologického stupně čištění odpadních vod. Odpadní vodu totiž čistí bakterie, na které mají tuky negativní vliv.

Co ohrožuje čerpací stanice odpadních vod?

Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, vlhčené ubrousky, odličovací tampony apod.).

Vlhčené ubrousky ucpávají čerpadla

Vlhčené ubrousky jsou obvykle vyrobeny z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů a mohou se dostat do různých záhybů a překážek a mohou vytvořit velký nános, který sníží průtok kanalizace, ucpe čerpadla a nakonec je vyřadí z provozu.

Chemické látky ničí užitečné mikroorganismy v ČOV

Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody. 
 

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.