Voda z vodovodu 22. září 2020

Jak se dostane voda až k vám domů?

V prvé řadě musíte být napojeni na vodovod, který přivede vodu z úpravny až do vaší kuchyně. Provozovatel vodovodů a kanalizací se postará o to, aby bylo vody dostatek a byla vždy kvalitní.

Z úpravny vody k obyvatelům

Z úpravny vody se pitná voda dopravuje vodovodními řady do vodojemů a odtud pak do jednotlivých domácností. Největší úpravnou vody v České republice je vodárna Želivka, která zásobuje asi 3/4 obyvatel Prahy. Z Želivky pitná voda teče gravitačně (samospádem) pomocí tzv. štolového přivaděče až do Jesenice poblíž Prahy, kde se skladuje v podzemních vodojemech.

Zbývající část Prahy je pak zásobována z vodárny Káraný, odkud je pitná voda dopravována do dalších vodojemů v Praze, např. na vodojem Flora nebo Ládví. Praha má ještě Podolskou vodárnu, která se připravuje na provoz. V současné době je rezervním zdrojem.

Největší úpravnou vody v České republice je vodárna Želivka, která zásobuje asi ¾ obyvatel Prahy.

Kde se pitná voda shromažďuje a jak se dostane do domácností

Vyrobená pitná voda se shromažďuje ve vodojemu. Možná jste si venku všimli nadzemních vodojemů, ale asi nevíte, že existují i v podzemí. Voda se z nich čerpá nebo stéká dolů do vodovodního potrubí, které se správně nazývá vodovodní řad.

Jak je možné, že voda teče do kopce? Jednoduše, pomocí čerpacích stanic. V každém městě je obvykle víc čerpacích stanic, záleží na terénu, který se vodou zásobuje. Např. v Praze je 68 vodojemů a 51 čerpacích stanic. A nakonec už stačí jen otočit kohoutkem a napustit si vodu…

Jak poznáte, kolik vody jste napustili? Každá domácnost má vodoměr, kterým se měří spotřeba pitné vody. Podle spotřeby se pak za vodu platí vodné a stočné.

Pod dohledem dispečinku

Cestu vody od zdrojů pitné vody až k odběratelům kontroluje a řídí moderní centrální dispečink. V Praze jde o Smart Water integrated Management (SWiM), což je unikátní systém, který tak trochu připomíná filmy z budoucnosti.

Zahrnuje 10 různých oblastí vodárenského cyklu, počínaje cestou vody od zdroje k zákazníkovi, přes distribuci, až po odvádění odpadní vody.

Díky SWiMu mají PVK kompletní přehled o distribuci vody v Praze a mohou poskytovat zákazníkům řadu informací. Výstupy ze systému jsou k dispozici například ve formě mapy aktuálních havárií s přehledem náhradního zásobování v cisternách. SWiM je dostupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celý rok.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.