Voda z vodovodu 1. října 2020

Jak se vyrábí pitná voda?

Než se pitná voda dostane do domácnosti, prochází úpravou. Voda v přírodě totiž může obsahovat různé nečistoty, kterých se úpravou ve vodárně zbaví.

Technologický postup výroby pitné vody je různý podle zdroje, ze kterého vodárna neboli úpravna vody odebírá vodu.

Jak se odebírá voda ze zdrojů?

Zdroje pitné vody jsou podzemní (studny) nebo povrchové (jezera, řeky). Říční voda může prosakovat do okolí (odborně se tomuto jevu říká infiltrace), odkud se pak pomocí studní voda vyčerpá a dále upravuje. Nebo se voda odebírá přímo z vodárenské nádrže či řeky, obvykle z takové hloubky, kde je voda nejkvalitnější.

Jak probíhá úprava vody?

Nejdříve se z vody odstraňují hrubé nečistoty, jako jsou větvičky, listy apod. Toto zařízení se nazývá česle – hrubé a jemné. Jsou to vlastně taková síta, přes která nečistoty neprojdou. Do vody se pak přidává tzv. srážedlo (odborně koagulant), které na sebe váže nečistoty. Ty se společně s chemikálií srážejí ve vodě a klesají ke dnu. Voda je potom odváděna na pískové filtry. Nakonec se do vody přidává chlor kvůli jejímu hygienickému zabezpečení, příp. voda prochází tzv. ozonizací (dezinfekcí vody ozonem), což zlepší chuťové vlastnosti pitné vody.

Kde se voda „skladuje“?

Z úpravny vody odchází voda do vodojemů a tam se „skladuje“. Pak je voda pomocí vodovodního potrubí, kterému se odborně říká vodovodní řad, přiváděna do domácností, závodů, firem či škol.

Jak se ověřuje kvalita vody?

Kvalita pitné vody je kontrolována v laboratořích. Pitná voda nesmí obsahovat žádné látky a bakterie, které by mohly ohrozit zdraví člověka. Kvalita pitné vody je stanovena vyhláškou, která přesně určuje, co a do jakého limitu může pitná voda obsahovat.

Víte, že?

Chlor je dezinfekční prostředek, které se přidává do vody. Velké množství chloru by bylo pro zdraví nebezpečné, ale do pitné vody se přidává jen cca 1 až 4 kapky do 1 m3, tj. do 1000 litru vody. Umíš si představit, kolik to je? Zhruba 5 plných van vody.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.