Kanalizace 4. listopadu 2020

Kam odtéká odpadní voda z domácnosti?

V dnešní době mají lidé velké štěstí v tom, že mají pitnou vodu stále na dosah. Stačí doma otočit kohoutkem a napustit si takové množství vody, které potřebujete. Použitá, znečištěná, tedy odpadní voda pak odtéká výlevkou nebo toaletou.

Víte ale, co se děje s použitou vodou?

Potrubí, kterým odpadní voda odtéká, se nazývá kanalizace nebo stoková síť. Tou odpadní voda putuje až na čistírnu odpadních vod, kde projde procesem čištění, aby se do řeky vrátila opět čistá.

Než ale doteče až na čistírnu odpadních vod, musí urazit dlouhou cestu. Každý dům je na stokovou síť napojený pomocí kanalizační přípojky, což je potrubí široké 15 - 20 cm, které je přímo napojeno na kanalizační síť v ulici. Celá stoková síť je uložena hluboko pod zemí, aby v zimě nezamrzala. Kanalizační potrubí v ulici je široké obvykle od 25 cm do 50 cm a je na něj napojeno více domů, ale existují i stoky velké 2 a více metrů. Odborně se velikosti stoky říká profil, a uvádí se například takto: DN 500 To znamená, že průměr stoky je 500 mm, tedy 50 cm. Odpadní voda teče malým kanalizačním potrubím do většího, které se později napojí na sběrnou stoku, ta už je opravdu veliká a končí přímo v čistírně odpadních vod.  Stoky rozdělujeme podle velikosti na průlezné a neprůlezné. Průlezné jsou ty, kterými může projít dospělý člověk, neprůlezné jsou pak logicky ty menší, kterými člověk projít nemůže.Kromě velikosti rozdělujeme stoky také podle tvaru. Ten může být kruhový, vejčitý či hruškový. Stoky jsou také vybudovány z různých materiálů, podle doby, ve které se budovaly – kameninové, cihelné, betonové a v poslední době se při výstavbě nových stok používají také různé druhy plastů. 
Odpadní voda se pomocí stokové sítě dostane až na čistírnu odpadních vod, kde se vyčistí, a odtud odtéká do nejbližšího vodního toku.

Kanalizaci si sice představujeme jako špinavé potrubí, ale některé stoky jsou velmi zajímavé a často je pro svou práci vyhledávají filmaři. Pokud chcete vidět, jak takové staré stoky vypadají, zajděte se podívat do pražské Bubenče do Staré čistírny.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.