Kanalizace 4. listopadu 2020

Proč se v kanalizaci vyskytují potkani

Pražská kanalizační síť je domovem několika miliónů potkanů. 

Víte, proč se potkanům tolik daří?

Protože lidé, možná nevědomky, přispívají k jejich rozmnožování svým nezodpovědným chováním, především vyhazováním zbytků jídel..
Lidé do kanalizace vyhazují zbytky jídel nebo odpad z drtičů. Potraviny se často povalují na ulici a kolem popelnic. To vše je živnou půdou pro potkany. Ti se bohužel vyskytují nejen pod povrchem v kanalizační síti, ale i v okolí popelnic, v neošetřované zeleni a na jiných místech, kde je nepořádek. Rovněž zvýšený stavební ruch vyhání potkany z kanalizace na povrch. 

Kdo je potkan?

Potkan je velký 16 - 27 cm, jeho ocas je dlouhý 13 - 23 cm a váží 140 - 500 g. Má hnědošedou barvu srsti, břicho šedé. Potkan má během roku 3x - 4x mláďata. V každém vrhu má 7 - 8 mláďat, ale může to být i 15 - 18 mláďat. Dožívá se 2 - 4 roků.
Vyrývá si nory, kde odpočívá, vychovává potomstvo a snáší si sem zásoby.
Zuby potkanů neustále rostou, proto do všeho koušou. Nemají vyvinuté smysly - neslyší čisté zvuky, vnímají jen šramot.

Mezi samci potkanů existuje přísná hierarchie:

1. silní nebojácní jedinci, před nimiž se ostatní třesou strachy
2. silní, ale zbabělí - jsou podřízeni 1. skupině
3. chudáci - umírají předčasně stresem, bojí se 1. i 2. skupiny

Potkan je plaché zvíře, ale pokud je zahnáno do míst bez úniku, může zaútočit. Je nebezpečné, protože může přenášet různé infekční choroby. Potkan žije v různých oblastech od tropických krajů až po studená pásma.

Jak se dostal do Evropy?

O potkanech psal již v roce 1550 švýcarský zoolog Gesner. Podle Brehma potkani přicestovali v roce 1732 na lodích do Anglie, v roce 1750 se objevili v Prusku, o 4 roky později ve Francii, v 80. letech se dostali do Německa a počátkem 19. století už byli i v Dánsku a ve Skandinávii.
V roce 1776 se potkani přeplavili v lodích přes Atlantský oceán a objevili se v Severní Americe. Během několika let se rozšířili po celém kontinentě. Se stavbou transsibiřské magistrály se v 19. století dostali i na Sibiř a Dálný východ.

Deratizace je nutná

V kanalizaci se každoročně provádí celoplošná deratizace. Při ní se přímo do kanalizační sítě umístí nástrahy, které vypadají jako tabulka čokolády. Ale nebojte se, na povrchu se s ní nesetkáte, míří pod zem do kanalizační stoky. A tam, jak jistě víte, je vstup zakázán.
Boj s potkany prakticky nelze vyhrát. Rozmnožují se velmi rychle, ale pravidelná deratizace jejich počet udržuje na přijatelné úrovni. Nejvíce však ke snížení počtu potkanů ve městech přispějete svým odpovědným chováním.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.