Výlety 1. října 2020

Krásné lesy, rybníky, tůně a historická vodárna Káraný

Máte chuť projít se v lese, kolem rybníků a nemuset přitom šplhat do žádných kopců? Pak se vydejte do Středočeského kraje, do obce Káraný a jejího okolí.

Káraný leží na pravém břehu Labe a levém břehu řeky Jizery, těsně před jejich soutokem. Jak je to daleko z centra Prahy? Téměř za rohem, 28 km směrem na severovýchod.

Voda pro Prahu

Vodárna Káraný dodává asi ¼ pitné vody Pražanům, ale také části obyvatel Středočeského kraje. Káranská vodárna je rozdělena do dvou částí s odlišným způsobem výroby pitné vody, které jsou závislé na řece Jizeře. Káranská vodárna dodává do Prahy směs podzemní vody ze sedmi artéských studní a infiltrovanou vodu, která se získává ze dvou systémů.

Prvním – starším – systémem je tzv. břehová infiltrace. Jedná se o využití přirozené infiltrace jizerské vody do štěrkopískových náplavů a její čerpání prostřednictvím stovek vrtů (studní) podél řeky Jizery.

Druhým způsobem je umělé obohacování podzemních zdrojů vody, tzv. umělou infiltrací. Povrchová voda z Jizery se pouze po mechanickém přečištění uměle vsakuje pomocí zasakovacích van do horninového prostředí, tam se jednak zbaví zejména nepřípustných organických látek a na druhou stranu se obohatí o potřebné minerály. Po dané době zdržení v podzemí se tato již podzemní voda čerpá prakticky v parametrech vody pitné a po hygienickém zabezpečení jde přímo ke spotřebitelům.

Na výlet s celou rodinou

Káraný je bezesporu velmi cennou vodohospodářskou lokalitou, ale také výborným tipem na výlet. V okolí Káraného je lesnatá rekreační oblast a poblíž chráněné území Černý orel (u soutoku Labe s Jizerou), přírodní rezervace Lipovka – Grado, slepé rameno Labe nyní nazývaným Grado a řada vodních tůní. Z obce se dá podniknout množství výletů nejen pěšky, ale samozřejmě i na kole. Na své si přijdou i milovníci rybaření či houbaři. Za shlédnutí stojí i půvabná vesnička Byšičky.

Káraný je vhodné pro cyklisty, především rodiny s dětmi, protože terén je rovinatý a nenáročný, navíc můžete jet po lesních cestách. Káraným prochází cyklotrasa číslo 0041 Káraný – Kochánky (Káraný – Sojovice – Předměřice – Kochánky.

Oblíbené jsou 3 turistické trasy v okolí

První trasa vede od Čelákovického muzea k zámečku Opočeň, Polabskému skanzenu v Přerově, ke kostelu s Braunovou sochou v Lysé nad Labem kolem kaple sv. Václava. Zpět do Káraného se dostanete přírodní rezervací Lipovka kolem tůňky Václavka a káranské kapličky sv. Jana Nepomuckého.

Druhá trasa začíná u obecního úřadu v Káraném a vede kolem zdymadla u Čelákovic, osadou Hučící řeka kolem trati Lysá n. L. – Čelákovice a Děčín – Lysá n. L., poté lesní cestou Rabanka kolem potoka Mlynařice, přes kopec zvaný Viničky. Projdete vesničkami Čihadla, Předměřice, Tuřice, Skorkov a sojovickou osadou Severka.

Třetí trasa vede přírodní rezervací Tůň Václavka, labským lužním lesem Václavka, kolem kaple Sv. Václava a dále přes náves kolem kapličky v Byšičkách. Pak pokračujete přírodní rezervací Hrabáčkovy tůně přes chatové osady U železničního mostu, Hučící řeka, Grado a Pod hájovnou. Cestou uvídíte zdymadlo u Čelákovic.

V okolí Káraného je také oblíbená naučná stezka Lysá nad Labem – Káraný – Čelákovice. Délka stezky je 21 km a je vedena po veřejných cestách, většinou jde o lesní, polní cesty a pěšiny. Zahrnuje významné přírodní i historické pozoruhodnosti.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.