Výlety 1. října 2020

Vydejte se na vodní hrady

Vodní hrad poznáte snadno. V jeho bezprostředním okolí je široký, vodou naplněný příkop.

Pro vybudování vodního hradu se využívalo blízkosti vodního toku, odkud se dala voda přivést do uměle vybudovaného příkopu kolem hradu. Hrad s pevninou spojoval obvykle jen jeden most, s padací částí, aby se zamezilo přístupu nechtěných návštěvníků.

Vodní hrady měly oproti těm na kopci několik výhod. Tou nejzásadnější je dostupnost vody. Zatímco na hradech čnících vysoko nad okolní krajinu řešili problém, kde vzít vodu, kopali kvůli tomu hluboké studny, případně dováželi vodu z údolí, ve vodních hradech tento problém neřešili, voda byla nadosah a všude kolem. K vodním hradům byl také mnohem snazší přístup.

Bylo jednoduché hrad dobýt?

Říkáte si, že překonat vodní příkop přeci není nic tak složitého, ale první dojem klame. V době raného středověku, asi před 700 lety, kdy vodní hrady nejčastěji vznikaly, ještě neexistovaly střelné zbraně, používaly se nejčastěji luky a šípy. Představte si tedy, že na hradbách stojí stráže s kušemi a ostrými šípy, v brnění se plavat nedá a tak se dobyvatel musel odstrojit, v tu chvíli nebylo nic jednoduššího, než se do něj strefit. Dobyvatelé také mohli zvolit taktiku připlutí na nějaké loďce nebo voru, na němž se mohli proti šípům bránit, to už na ně ale číhali obránci hradu s kotlíkem plným žhavé smůly, kterou jim byli připraveni vylít na hlavu, jakmile dopluli pod hradby. Při tehdejším stavu techniky opravdu nebylo jednoduché hrad dobýt.

Postupem času se však změnila situace. Zbraně byly čím dál dokonalejší a na obranu hradu už šípy nestačily. Vodní hrady tak začaly být dobývány a ničeny. Některé byly přestavěny na zámky a plnění obranné funkce už nebylo tak důležité, z jiných se staly hospodářské dvory.

Některé vodní hrady se však dochovaly do současnosti a jsou oblíbeným cílem výletů. Populární jsou také mezi filmaři a můžeme je vídat v mnoha filmech a pohádkách.

Naším nejznámějším vodním hradem je Švihov v Plzeňském kraji, 10 km od města Klatovy. Hrad měl v historii několikrát namále a hrozil mu zánik, nakonec se naštěstí dochoval a každoročně ho navštíví tisícovky návštěvníků. Výborně posloužil jako kulisa v oblíbené pohádce Tři oříšky pro Popelku, kde představoval sídlo Popelčiny macechy. Zahrál si také v pohádce Tři životy. Podrobnosti o hradu se dozvíte na www.hradsvihov.cz.

Zámek Červená Lhota v Jižních Čechách asi znáte. Vznikl později než běžné vodní hrady, byl přestavěn z původní gotické tvrze a okolní vodní plocha nesloužila pro obranu, ale jako promyšlený krajinný prvek. Stavitelé využili toho, že původní tvrz stála na skalní vyvýšenině, která se po přehrazení potoka ocitla uprostřed vody. I Červená Lhota si zahrála v mnoha filmech a pohádkách, nejznámější z nich je Zlatovláska. Více se dozvíte na www.zamek-cervenalhota.cz.

Další významné vodní sídlo je zámek Blatná. Původní hrad byl vybudován uprostřed blat (bažin), odtud získal své jméno a je jasné, že o vodu zde nebyla nouze www.zamek-blatna.cz

Další vodní hrady v České republice:


Budyně nad Ohří

Lipý (v České Lípě)

Vildštejn (na Chebsku)

Až budete plánovat výlety, zkuste do nich zařadit i některý z vodních hradů, jistě budete jejich návštěvou nadšeni.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.